Ferie i oppsigelsestid 

Er du på vei over i ny jobb og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden din? Eller pålegger arbeidsgiver deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Hvilke regler som gjelder kommer an på om du selv eller arbeidsgiver har sagt opp stillingen, og hvor lang oppsigelsestid du har.

Ferie når du selv har levert oppsigelse 

Når du selv har valgt å si opp jobben din, er det de ordinære regler for feriefastsetting som gjelder. Tiden for uttak av ferie skal avtales med arbeidsgiver, men arbeidsgiver treffer en endelig beslutning dersom dere ikke blir enig. 

Et unntak gjelder i tilfeller der du etter oppsigelsesfristens utløp ikke får tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Hovedferieperioden går fra 1. juni til 30. september, og du har rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i denne perioden. Dersom du sier opp din stilling etter 15. august kan du likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september. 

Eksempelvis sier du opp din stilling den 5. august, og du har én måned oppsigelsesfrist som utløper den 30. september. Har du på dette tidspunktet ikke avviklet tre uker ferie i hovedferieperioden, kan du kreve å få avvikle tre uker før den 30. september. 

Et annet eksempel som kan nevnes er tilfeller der du avvikler oppsigelsestid mot slutten av året. Har du siste måned i oppsigelsestid i desember og ikke har avviklet alt av ferie inneværende år, kan du kreve at du får ta ut dette.

Som ansatt hos ny arbeidsgiver er det viktig å være oppmerksom på at du kun har krav på én uke ferie dersom du starter i ny jobb etter 30. september. 

Ferie når arbeidsgiver har gått til oppsigelse 

Dersom arbeidsgiver har sagt opp din stilling, kan ikke arbeidsgiver uten ditt samtykke pålegge at du tar ut ferie i oppsigelsestiden. Dersom det allerede er fastsatt ferie som sammenfaller med oppsigelsestiden, kan du motsette deg at ferie avvikles.  

Unntak fra dette gjelder dersom du har tre måneder eller lengre oppsigelsestid. Arbeidsgiver kan da fastsette ferie etter de ordinære regler. 

Har du spørsmål knyttet til ferie i oppsigelsestid, eller andre spørsmål knyttet til ferie og feriepenger? Ta kontakt med Krifa på post@krifa.no eller 22720020.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com