Din rett til lønn og fri 1. og 17. mai

Mai er det en rekke helligdager som innebærer arbeidsfri for de fleste, og mange lurer på hvilken rett man har til lønn for disse dagene. I denne artikkelen forklarer vi hvilke rettigheter du har til lønn i forbindelse med 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og pinse.

Arbeidstaker som har fri 1. og 17. mai

Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før 1. eller 17. mai.

  1. og 17. mai faller på vanlige virkedager i år. Har du fast månedslønn, vil du dermed fortsatt ha krav på full månedslønn. Er du timelønnet, skal det tas utgangspunkt i lønnen du ville fått utbetalt på en vanlig virkedag.

Arbeidstaker som må jobbe 1. og 17. mai

Hvis du må jobbe 1. og/eller 17. mai, har du krav på vanlig lønn og et tillegg tilsvarende det du har krav på søndager etter arbeidsavtale, tariff eller lov. Dersom det verken finnes avtale eller tariff om søndagstillegg, skal det i henhold til arbeidsmiljøloven være minst 50 % av din vanlige timelønn. Det er ingenting i veien for at det inngås avtale om et høyere tillegg.

Ferieavvikling 1. og 17. mai

Dersom du avvikler ferie på 1. og/eller 17. mai, har du fortsatt rett på lønn for disse dagene. I tillegg kan du kreve at ferien forlenges dersom 1. eller 17. mai faller på en feriedag.

Kristi himmelfartsdag og pinse

Din rett til lønn for Kristi himmelfartsdag og i pinsen, skal behandles på lik linje med andre røde dager resten av året.

Arbeidstakere med månedslønn vil ha rett til fast avtalt lønn hver måned.

Arbeidstakere som har avtalt timelønn og fri disse dagene, har ikke automatisk rett til betaling for røde dager. En slik rettighet må være avtalt f.eks. gjennom arbeidsavtalen, personalhåndbok, tariffavtale eller annen avtale.

Dersom du må jobbe én eller flere av disse dagene, har du rett til å få utbetalt ordinær lønn. Mange har også en avtalt rett til tillegg for arbeid på disse dagene.

Er du som medlem i Krifa i tvil om dine rettigheter og/eller muligheter, håper vi for all del at du tar kontakt. Send en mail til post@krifa.no, ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss.

 

 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com