Rett til fri og lønn på røde dager

Påsken og våren med mange fridager nærmer seg med stormskritt, og mange lurer på hvilke rettigheter man har til både fri og lønn på disse såkalte røde dagene. 

Rett til fri

Utgangspunktet i norsk arbeidsrett er at det ikke skal arbeides på helligdager. Dette innebærer tilsvarende at du som arbeidstaker har rett til fri.

Noen virksomheter må likevel holde åpent også disse dagene. Dersom du i utgangspunktet skal arbeide en rød dag, men ønsker fri, må fritiden tas ut som avspasering. Alternativt kan det inngås avtale om ulønnet fridag. Grunnen til dette er at røde dager ikke regnes som ferie etter ferieloven.

Rett til lønn på røde dager

Påsken er her om en uke, og snart kommer vårens fridager på løpende bånd. Hvilken rett til lønn har du som arbeidstaker når det er røde dager?

Arbeidstakere med månedslønn vil ha rett til fast avtalt lønn hver måned. Dette gjelder uavhengig av hvor mange helligdager det er i måneden.

Når det gjelder arbeidstakere med timelønn har man ikke automatisk rett til betaling for røde dager. En slik rettighet må følge av arbeidsavtalen, personalhåndbok, tariffavtale eller annen avtale. Vi har ett unntak fra dette som gjelder høytidsdagene 1. og 17. mai. Etter loven skal arbeidsgiver utbetale full lønn for disse dagene selv om bedriften holder stengt. Forutsetningen er at dette ellers ville vært ordinære arbeidsdager.

Søk