Husk at du har mange rettigheter også som sommervikar og ekstrahjelp. Finn ut hvilke rettigheter du har før du slår deg til ro med at alt er i orden.

Det gjelder en egen ferielov i Norge, som regulerer arbeidstakers rett og plikt til å ta ferie hvert år. Etter denne loven har arbeidstakere minimum krav på 25 virkedager i året. I henhold til loven omfatter en «virkedag» mandag – lørdag, slik at dette i praksis utgjør krav på fire uker og én dag ferie.

En permittering anses saklig dersom selskapet har manglende oppdrag i en periode. Er nedgangen varig må selskapet si opp ansatte.

Oppsigelse og avskjed er to forskjellige måter å avslutte et arbeidsforhold. Det er forskjellige krav som må oppfylles ved en oppsigelse eller avskjed.

Selvangivelsen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld sist inntektsår.Du må selv sjekke at opplysningene i selvangivelsen er riktige. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere angivelsen 30. april. Her er en enkel sjekkliste til selvangivelsen.

Vi får mange spørsmål fra kommende småbarnsforeldre. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekovte, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

Finn ut hvordan prosessen ved nebemanning er, hva du kan gjøre dersom du blir rammet av nedbemanning, og hvilke rettigheter du har som arrbeidstaker.

Rapporten fra lykkeforskning viser både hvilke faktorer som gir mest arbeidsglede og hvordan denne arbeidsgleden kan økes.

Nedbemanning er lovlige og gjerne helt nødvendige prosesser for noen virksomheter, men det stilles en rekke krav til at disse prosessene gjøres riktig.

Arbeidsuka er kortere enn før, men presset øker fra alle kanter. Vi finner ikke riktig balanse mellom jobb og privatliv, og stresser som aldri før. 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com