Foreldrepermisjon – mødrekvote, fedrekvote og gradert uttak

foreldrepermisjon - mødrekvote, fedrekvote og gradert uttak

Nyheten om en familieforøkelse resulterer gjerne i en periode med lykke, forventninger og glede! Etter hvert kommer også spørsmålene om hvordan foreldrepermisjonen fungerer. Når skal jeg ha permisjon og hvor mye permisjon skal jeg ha, hva er reglene, hva er mulighetene, hvor mye penger får jeg utbetalt og av hvem, hvordan går jeg frem overfor arbeidsgiver og hva gjør jeg i forhold til NAV?

Det er en jungel av papirer og systemer. Som medlem i Krifa hjelper vi deg hele veien.

Tre begrep som ofte går igjen er mødrekvote, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

Mødrekvote

Mødrekvoten er på 15 uker. De første 6 ukene må moren ta ut umiddelbart etter fødselen. Dette er begrunnet i et helseperspektiv.

I tillegg til de nevnte 15 ukene, må moren gå ut i permisjon 3 uker før forventet termin. Barnets mor er altså eksklusivt tildelt 15 + 3 uker.

Fedrekvote

Fedrekvoten er på 15 uker og det kan velges når fedrekvoten skal tas ut så lenge det skjer etter de første 6 ukene etter fødselen, som er avsatt til mor. Som utgangspunkt kan ikke de 15 ukene gis til moren. Grunnen er at far skal sikres samvær i barnets første leveår.

Det er bestemt at både mor og far til barnet må ha rett til foreldrepenger for at barnefaren skal kunne ta ut fedrekvote.

Fellesperiode og gradert/fleksibelt uttak

Når moren har tatt ut sine 3 uker før termin og 15 uker mødrekvote og far har tatt ut sine 15 uker med fedrekvote, gjenstår det 16 uker eller 18 uker (avhengig av om man velger inntekten dekket med 100 % eller 80% i permisjonsperioden) som fellesperiode.

Av disse 16 eller 18 ukene kan foreldrene selv bestemme hvordan permisjonen skal fordeles. Det er visse krav som stilles til mors aktivitet dersom far skal ta ut hele perioden alene. Se www.nav.no for detaljert informasjon.

Man kan fordele fellesperioden på ulike måter. Det er mulig å ta foreldrepermisjon samtidig, kombinere arbeid og foreldrepermisjon slik at foreldrepermisjonen graderes utover eller man kan utsette foreldrepermisjonen.

De ovennevnte mulighetene gjelder for fødsler og omsorgsovertakelser etter 1. juli 2014. Det er også tilleggsregler for aleneforsørgere.

Du er langt fra alene om å ha spørsmål rundt utsettelse av fellesperiode og fedrekvote, gradert og fleksibelt uttak og systemene i NAV . I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmene i hele prosessen.

Velkommen i Krifa.

Kilde: www.nav.no, Folketrygdloven

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com