Foreldrepermisjon

Det er dessverre flere foreldre som opplever at deres barn blir syke over lang tid. I tillegg til bekymringer om barnets helse får mange foreldre også økonomiske og jobbrelaterte utfordringer, fordi de ikke får pleiepenger i perioden de tar seg av og følger opp barnet.

Vi får mange spørsmål fra kommende småbarnsforeldre. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekovte, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

Søk