Overtid – dårlig ledelse, god ekstrainntekt eller ukultur?

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Det kan minne om dårlig kultur, ineffektivitet, og sløsing av både tid og krefter. Med god og riktig organisering bør overtid tilhøre sjeldenheten. I Krifa opplever vi dessverre ofte det motsatte.

Ubalanse mellom jobb og fritid, arbeidsoppgaver og tiden og muligheten vi har til å løse dem tar fra oss både gnisten, motet og gleden over å jobbe. Jobb skal være et sted hvor du utvikler deg, kjenner på mestringsfølelse, øker livskvaliteten, føler deg som en del av et felleskap og at det du gjør er viktig for deg, for arbeidsplassen og samfunnet. Når balansen ødelegges, reduseres din livskvalitet og din lykkefølelse i livet. Det burde aksepteres og applauderes å avklare hvilke forventninger som er knyttet til deg og dine timer på jobb – både med kolleger og ledere.

 

Om du ønsker å gjøre en god jobb øker nødvendigvis ikke kvaliteten på jobben i takt med økt timetall. Tvert i mot. Kvaliteten og effektiviteten synker som oftest når timene renner på. Om du endrer fokus, prioriteringer og effektiviser så holder 7,5 timer arbeid 5 dager i uken i massevis for de aller fleste av oss. Hva kan du kutte, hva kan du endre og hva må du slutte med for at jobben din blir utført best mulig til riktig tid? Og en fantastisk bonus er at det kan føre til et bedre privatliv som igjen fører til at du gjør en bedre jobb  – en meget god og positiv spiral med vinnere i alle ledd!

Jobber du mye overtid bør du vite at det ikke kan brukes som en fast ordning, men kun ved et særlig eller tidsavgrenset behov. Du kan ikke selv velge om du vil jobbe overtid. Overtid må avklares tydelig på forhånd eller arbeidsgiver må pålegge deg dette. Det er klare begrensninger på hvor mye du kan bli pålagt å jobbe overtid både per dag, per uke, per måned og per år. Om du jobber overtid holder det ikke å avspasere time for time. Du skal alltid ha et overtidstillegg på minimum 40% per time – alltid!

Som medlem i Krifa vil vi hjelpe deg til et arbeidsliv i balanse. I mange tilfeller er en uformell dialog på chat, mail eller telefon med våre jurister og rådgivere nok til å belyse din situasjon og hjelpe deg videre. Vi er kun noen tastetrykk unna.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com