Arbeidsledig? Du har ikke automatisk rett til dagpenger

Arbeidsledig? Du har ikke automatisk rett til dagpenger.

Av ulike årsaker kan man som arbeidstaker oppleve å stå uten arbeid, og mange tror man har rett til dagpenger fra NAV i en slik situasjon. Det mange imidlertid ikke er klar over er at NAV i mange tilfeller vil ilegge karantenetid.

Dette innebærer etter dagens lovgivning at man får utbetalt dagpenger først etter tolv uker fra søknadstidspunktet. For de aller fleste vil dette ramme privatøkonomien hardt. I realiteten betyr det at man står uten noen form for inntekt i ca. tre måneder.

Så i hvilke tilfeller må man vente tolv uker før man har rett til dagpenger fra NAV?

1. Du sier opp selv uten rimelig grunn

Forlenget ventetid blir ilagt dersom arbeidstaker har sagt opp sin stilling uten rimelig grunn. Utgangspunktet bak reglene som gjelder forlenget ventetid er at arbeidstaker har en plikt til å holde på sitt arbeid. At man sliter med motivasjonen eller er lei arbeidet er ikke tilstrekkelig til å si opp etter folketrygdlovens bestemmelser om rett til dagpenger.

Rimelig grunn kan f.eks. være at man ikke kan fortsette i arbeidet av helsemessige årsaker, man har vært utsatt for mobbing elelr trakassering. At det foreligger rimelig grunn til å si opp sin stilling må sannsynliggjøres ovenfor NAV. Her er det viktig å legge frem relevant dokumentasjon som f.eks. legeerklæring, uttalelse fra fagforening/advokat og annet som måtte være relevant.

2. Oppsigelse/avskjed grunnet arbeidstakers eget forhold

Forlenget ventetid vil også ilegges når arbeidstaker blir oppsagt eller avskjediget på grunn av arbeidstakers eget forhold. Det antas da at  arbeidstaker selv er skyld i at man står uten arbeid. Dette kan være riktig eller feil. Dersom man mener at oppsigelsen/avskjeden er gitt uten tilstrekkelig saklig grunnlag, er det viktig å oppsøke juridisk bistand.  Dette bør gjøre både med tanke på oppsigelsen/avskjeden, men også med tanke på en søknad om dagpenger. NAV kan også i slike tilfeller foreta en skjønnsmessig vurdering, og da er det viktig å kunne dokumentere at man har bestridt at det foreligger grunnlag for oppsigelse/avskjed.

3. Sluttavtale

Også i tilfeller der arbeidsgiver og arbeidstaker har inngått en sluttavtale som alternativ til egen oppsigelse, eller oppsigelse eller avskjed på grunn av arbeidstakers forhold, vil forlenget ventetid ilegges.

Oppsummert vil NAV ilegge forlenget ventetid i tolv uker ved egen oppsigelse. Ved oppsigelse eller avskjed på grunn av arbeidstakers forhold, samt der det er inngått sluttavtale som alternativ til det foregående.

Det er kun i tilfeller der oppsigelse er gitt på grunn av arbeidsgivers forhold man vil gå klar av den forlengede ventetiden. De mest praktiske eksemplene er nedbemanning og omstrukturering. Man vil da ha rett til dagpenger umiddelbart etter at oppsigelsestiden har utløpt.

I Krifa bistår vi våre medlemmer i saker som gjelder NAV, og vi har lang erfaring med saker som gjelder ileggelse av forlenget ventetid ved søknad om dagpenger. Ta gjerne kontakt for en vurdering av din sak som gjelder dagpenger eller andre rettigheter og plikter i ditt arbeidsforhold.

Dagpenger – Koronaviruset

Ordningen for dagpenger er endret midlertidig i 2020 på grunn av Koronaviruset. Du kan lese mer om endringene i dette innlegget:
Viktig informasjon til arbeidstakere som er rammet av koronaviruset

Les også: Permitterte får dagpenger i påsken!

 

Søk