Skattemeldingen for 2023 kommer nå – Ikke gå glipp av det du har krav på

Mellom 7. – 22. mars skal Skatteetaten sende ut skattemeldingen for 2023. I denne perioden vil over fem millioner nordmenn få beskjed fra Skatteetaten om hvorvidt de må betale restskatt eller om de får penger tilbake. Nedenfor vises det til noen av de viktigste fradragene du som arbeidstaker må passe på at du får med når du fyller ut skattemeldingen din.

Hva er skattefradrag?

Et skattefradrag er en form for fradrag som har påvirkning på hvor mye du skal betale i skatt. Enkelte utgifter behøver ikke å regnes som del av den skattepliktige inntekten din, og utgiftene vil bli trukket fra før skatten beregnes. Dette resulterer i at du betaler mindre skatt enn hva du ville gjort uten fradragene.

Hvert år går mange glipp av skattefradrag som de har rett på. Ofte vil dette være fordi man ikke har sjekket nærmere rundt fradrag. Selv om enkelte fradrag vil være forhåndsutfylte i skattemeldingen, vet ikke Skatteetaten alt om deg og din økonomi. Enkelte fradrag må derfor fylles inn selv, i tillegg til at man må passe på at de forhåndsutfylte fradragene stemmer.

De viktigste fradragene for deg som arbeidstaker:

Reisefradrag: Et fradrag som aldri er forhåndsutfylt er reisefradraget. Dette er noe man må føre opp i skattemeldingen selv. For reisefradraget er det avstanden som teller og antall dager du jobber som skal oppføres. Krever du kun avstandsfradrag etter kilometersats, kan du i 2023 få et maksimalt fradrag på kr. 97 000. Fradraget må reduseres med bunnfradraget på kr 14 400, som gir et maksimalt fradrag på 82 600 kr.

Fradrag for pendling: Dersom du på grunn av ditt arbeid må sove et annet sted enn hjemme, kan du ha krav på fradrag for de ekstra kostnadene du har hatt til kost, losji og besøksreiser. Forutsetningen for slikt fradrag er at det er en ekstra kostnad og at den ikke er dekket av din arbeidsgiver.

Fagforeningskontingent: En fradragspost som bør sjekkes er fradrag for medlemskap i fagforening. For de fleste lønnsmottakere vil dette være forhåndsutfylt på skattemeldingen din fra før, men det er ikke sikkert at alt er riktig. For inntektsåret 2023 får du fradrag for kontingent på opptil 7700 kr. Har du betalt fagforeningskontingent i 2023 kan du altså trekke fra inntil 7700 kroner i din skattepliktige inntekt.

Øvrige fradrag:

Det er mange fradrag som gjelder et mindre antall personer. Under følger en liste over enkelte fradrag det også kan være lurt å passe på:

  • Rentefradrag (skattefradrag på boliglån)
  • Fradrag på lån og renter
  • Fradrag for utgifter knyttet til utleie av bolig eller fritidsbolig
  • Skattefradrag for refinansiering
  • Skattefradrag for BSU
  • Foreldrefradrag
  • Tap og gevinst på kryptovaluta kan gi deg rett til fradrag eller ekstra inntekt, men dette får du kun om du har realisert tapet eller gevinsten

Fradragsveilederen på Skatteetaten sine nettsider kan også hjelpe deg med å få oversikt over de vanligste utgiftene du kan kreve fradrag for.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com