Månedens medlem

I utgangspunktet er jeg ikke noe tilhenger av fagforeninger og streik, eller å gi støtte til politiske partier. Jeg mener streik hører hjemme på 50-60 tallet og er langt fra hvordan konflikter bør løses i 2021. Til syvende og sist må partene «til bordet», så hvorfor ikke sette seg der med én gang? Jeg er heller ikke tilhenger av å la en konflikt gå ut over og skade en uskyldig tredjepart og samfunnet for øvrig.Jeg er absolutt enig i rettferdig og likeverdig lønn,

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com