Møt Marit fra Oslo

I utgangspunktet er jeg ikke noe tilhenger av fagforeninger og streik, eller å gi støtte til politiske partier.
Jeg mener streik hører hjemme på 50-60 tallet og er langt fra hvordan konflikter bør løses i 2021.

Til syvende og sist må partene «til bordet», så hvorfor ikke sette seg der med én gang?

Jeg er heller ikke tilhenger av å la en konflikt gå ut over og skade en uskyldig tredjepart og samfunnet for øvrig.Jeg er absolutt enig i rettferdig og likeverdig lønn, fordeler og like arbeidsvilkår, men løs det anno 2021.

Jeg veldig glad for at det finnes et seriøst og saklig alternativ til streikefremmende foreninger og organisasjoner. Så langt har jeg vært heldig da jeg ikke har hatt behov for juridiske tjeneste. Men, det er veldig betryggende å ha en sikkerhet og støtte i ryggen dersom noe skulle skje. Samtidig er det fint å holde seg oppdatert på relaterte saker.

I Krifa har opplevd personlig respons og blitt vist omtanke, ved et par uoppfordrede og oppmuntrende telefoner, da det var som mørkest i perioden vi nå legger bak oss.
Innstillingen til ledelsen i Krifa virker personlig, blid og hyggelig, og de bryr seg faktisk.

Medlemsinformasjon som sendes ut er personlig, aktuell, lettfattelig og oversiktlig og kostnad forbundet med medlemskapet er absolutt akseptabel.

Jeg håper jeg aldri får behov for Krifas juridiske bistand, men takker for tryggheten dette gir – og betaler gladelig for et slikt medlemskap J

Jeg anbefaler gjerne Krifa videre!

Takk for at dere er der!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com