Kan jeg jobbe frivillig når jeg er permittert?

Kan jeg jobbe som frivillig når jeg er permittert?
Mange norske organisasjoner permitterer nå sine ansatte helt eller delvis. Selv
om du har en jobb du er brennende engasjert i og opplever meningsfull, kan
du ikke gå over fra lønnet arbeid til frivillig og ulønnet arbeid når du blir
permittert– selv om det er mange andre som jobber frivillig i organisasjonen
din.

Om du, dine kolleger eller sjefen din forventer eller tilrettelegger for at du stiller
opp frivillig på din arbeidsplass når du er permittert, er det stor sannsynlighet
for at dette er ulovlig og i strid med norsk lov.
For mange som jobber i organisasjoner og stiftelser virker det som om det å
jobbe litt ekstra (gratis og «frivillig») er hverdagskost. Hvorfor skal ikke du
jobbe frivillig når så mange andre gjør det? Jo, fordi du er ansatt og da
kommer det andre regler og lover inn.

Hva betyr det å være permittert

At du er permittert betyr at du har blitt pålagt et midlertidig opphold i ditt
arbeidsforhold der du fritas fra arbeidsplikt og arbeidsgiver fritas fra lønnsplikt.
Du er pålagt arbeidsfritak på grunn av manglende arbeid eller andre forhold
som arbeidsgiver ikke kan forutse – i dette tilfelle korona-pandemien.
Hvis begrunnelsen for at du er permittert et at arbeidsoppgavene dine
bortfaller eller at det ikke er økonomi til å lønne deg, har du ikke lov til å gjøre
arbeidsoppgavene din frivillig eller å få andre frivillige til å gjøre dem. Det er
dog mulig å stille opp frivillig på andre arenaer i organisasjonen med å løse
frivillige oppgaver. Dette kan dog ikke erstatte tidligere lønnet arbeid for verken
deg eller dine kolleger ei heller føles som pålagt eller forventet fra noen hold.

Kan jeg jobbe når jeg er permittert?

Ja, du kan jobbe når du er permittert så lenge det meldes inn til NAV. Du
registrerer hvor mye du jobber på meldekortet du sender inn til NAV hver

14.dag og dine dagpenger reduseres tilsvarende. Om du jobber mer enn 60%
av din arbeidstid i meldeperioden, vil utbetaling av dagpenger bortfalle i denne
perioden. Det kan også påvirke dagpengerettigheter fremover. Både du og din
arbeidsgiver har et lovpålagt ansvar om at det oppgis korrekt informasjon.
NAV mottar mange tips på misbruk av ordningen og kontrollerer dette
kontinuerlig – mange kontroller vil også bli gjort i etterkant. Brytes ordningen
kan det få store konsekvenser både for deg og arbeidsgiver.
Arbeidsgiver kan avbryte permitteringen og normalt kalles du da tilbake til
arbeid med to dagers varsel (når som helst) og du som ansatt må da melde
dette videre til NAV.

Individuell hjelp

Usikkerheten råder og spørsmålene er mange: Er det riktig at jeg permitteres?
Hva må jeg være obs på? Gjør jeg og arbeidsgiver dette riktig? Hva med
ferien? Hvilke konsekvenser får dette for meg økonomisk og videre i jobb? Bør
jeg vise stort engasjement selv om jeg er permittert?

Krifa ønsker å være tett på alle våre medlemmer. Du kan fritt stille spørsmål
eller drøfte situasjonen du står i i visshet om at det blir mellom deg og vår
jurist.

Chat med oss på www.krifa.no, send oss mail post@krifa.no eller ring oss på
22720020. Vi lover som alltid rask tilbakemelding på din henvendelse.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com