oppsigelsestid

Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Oppsigelsestiden vil begynne å løpe med en gang arbeidstaker har mottatt beskjed om oppsigelse.

En permittering anses saklig dersom selskapet har manglende oppdrag i en periode. Er nedgangen varig må selskapet si opp ansatte.

Her kan du lese mer om hva som kan gi grunnlag for avskjed, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder ved avskjed.

Mange arbeidstakere lurer på hvilke muligheter man har for å avvikle ferie når man er i oppsigelsestid. Her er en gjennomgang av reglene for avvikling av ferie i oppsigelsestid.

Oppsigelsestid skal stå i arbeidskontrakten. Arbeidsgiver står derimot ikke helt fritt, og må følge minimumsregler som står i arbeidsmiljøloven.

Søk