Permisjon

Vi får mange spørsmål fra kommende småbarnsforeldre. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekovte, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

Nedbemanning er lovlige og gjerne helt nødvendige prosesser for noen virksomheter, men det stilles en rekke krav til at disse prosessene gjøres riktig.

- Forhandlingene førte ikke frem, derfor besluttet vi å ta saken inn for domstolen. Etter to dager i Oslo tingrett konkluderte retten med at permitteringen av Krifa-medlemmet var usaklig.

Hvor mye permisjon kan du ta ut – og når? Får du penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan du utsette permisjonen?

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com