Mestring

God Arbeidslyst Indeks 2017 viser at jo eldre arbeidstaker du er, jo mer mestringsfølelse vil du oppleve. Hvorfor er det slik?

Hva vil det si å mestre jobben? Å føle seg tilstrekkelig i møte med daglige utfordringer og arbeidsoppgaver krever faglig, personlig og sosial mestring.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com