Eldre opplever mer mestring enn yngre

Eldre opplever mer mestring enn yngre

– Mestring handler om gleden ved å gjøre noe vi er flinke til. Dette er den nest viktigst faktoren for god arbeidslyst, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Når opplevde du mestring sist?

Å oppleve mestring i arbeidslivet skjer når man føler seg kompetent i møte med arbeidsoppgavene. Dette skjer når ferdigheter samsvarer med oppgavene man skal løse. Når du opplever denne følelsen fører det til god arbeidslyst. Man ønsker å gjøre mer! Noen ganger opplever man til og med en flyt i arbeidet som gjør at man glemmer følelsen av tid og selvbevissthet. Husker du sist gang?

Les også: Vi er opptatt av deg og dine behov

Eldre opplever mer mestring enn yngre

God Arbeidslyst Indeks 2017 viser at jo eldre arbeidstaker du er, jo mer mestringsfølelse vil du oppleve. Hvorfor er det slik? Man skulle kanskje tro det var motsatt i en tid hvor teknologien springer frem i en hastighet som aldri før.

En av forklaring kan være at du blir bedre på det du gjør jo lengre du jobber med det. Har du noen gang konkurrert mot en snekker i å hamre spiker i en planke?

En annen forklaring kan være at du blir bedre til å matche oppgavene med ferdighetene – ved at du er mer bevisst på hva du er god til og hva du ikke er så god til. Det er ikke bare i jobbintervju det er lurt å kjenne sine sterkeste og svakeste sider.

De seks viktigste faktorene

Vi vil fremover gå litt nærmere inn på disse de seks viktigste temaene som påvirker vår arbeidslyst:

  • Meningsfylt arbeid
  • Mestring i jobben
  • Balanse mellom arbeid og privatliv
  • Kollegene våre
  • Resultatene vi bidrar til
  • Ledelsen

Ønsker du en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av deg og dine behov, bør du også velge Krifa.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com