Mestre jobben – faglig, sosialt og personlig

Hvordan mestre jobben faglig, sosialt og personlig?

Det er ikke lenger tilstrekkelig å være faglig dyktig. For å mestre jobben din, skal du mestre både det faglige, det sosiale og det personlige.

«Å ikke passe helt inn», er for mange en like god grunn til å avslutte et arbeidsforhold som å ikke gjøre en god nok jobb. Å føle at man ikke passer inn, strekker til, eller får bidratt, er frustrerende, slitsomt og vanskelig.

Arbeidsmarkedet endrer seg og det samme gjør kravene til deg som medarbeider. I tillegg til å være faglig dyktig skal du bidra med din personlighet, ditt engasjement og du skal være en aktiv medspiller. Men, du klarer det! Selvfølgelig gjør du det! Og vi i Krifa vil gjerne hjelpe deg!

Helt siden du ble født har du blitt stilt foran oppgaver og utfordringer som du har håndtert – det være seg å lære å gå, spise, vise omsorg og å passe på deg selv. Din evne til å mestre ting og situasjoner har du øvd på hele livet – gjennom din oppdragelse, skole og nå også arbeidsliv. Å mestre de utfordringer som kommer din vei er en naturlig og livslang prosess.

Å føle seg tilstrekkelig og kompetent i møte med daglige utfordringer og arbeidsoppgaver krever faglig, personlig og sosial mestring. Her er en kort forklaring:

Faglig mestring

Er utgangspunktet for din mestring i arbeidslivet og handler om din opplevelse av å kunne utføre de faktiske arbeidsoppgaver som kreves i selve jobben. Dette handler om din viten, kunnskap, erfaring, opplæring og trening i selve arbeidsoppgaven.

Personlig mestring

Handler om din opplevelse av å føle deg tilstrekkelig psykisk rustet til å klare de krav og forandringer som du stilles overfor på arbeidsplassen. Hvordan du håndterer og reagerer på presset, belastningen, utfordringene og måten ting sies og gjøres på. Det handler ikke om at du ikke er kompetent til å løse selve arbeidsoppgaven, men heller følelsen, stresset, presset eller gleden du kjenner på når du går i gang med oppgaven.

Sosial mestring

Handler om din opplevelse av å passe inn. I sosiale relasjoner er vi oppmerksomme på oss selv og andre – innordner du deg, utfordrer du «motparten» eller klarer du å balansere dette? Sosial mestring handler om å føle seg tilstrekkelig kompetent og parat til å samarbeide, samt å kunne bevege seg sosialt blant kolleger, ledere, kunder og eventuelle samarbeidspartnere.

Dimensjonene av mestring nevnt ovenfor gir selvsagt ikke et fullstendig bilde av virkeligheten. Din opplevelse av mestring er individuell og disse dimensjonene overlapper gjerne hverandre.  Ved å bryte ned mestring slik vi har gjort håper vi å inspirere deg til å kjenne på din faktiske mestring. Hvilke dimensjoner mestrer du bra i dag, og hvilke kan du øve deg på? Forhåpentligvis ser du også nye dimensjoner av mestring hos dine kolleger!

Om din mestringsfølelse øker vil både arbeidslysten og livslykken din øke.

Vi hjelper deg gjerne. Velkommen i Krifa.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com