Forventningspress på jobben

Forventningspress på jobben

Opplevelsen av at det forventes for mye eller for lite av deg kan virke like stressende. Lær deg kunsten å vite hva som forventes av deg og hva du kan forvente av andre. Ha løpende forventningsavstemninger med de rundt deg – både på jobb, og også privat.

Om du jevnlig avstemmer med sjefen din hva han eller hun forventer av deg, blir dere begge bedre på å finne deres rolle. Du vet hva du skal levere og når du skal levere, og ikke minst når du skal være tilgjengelig.

Her er 5 spørsmål du kan stille sjefen din under en slik samtale:

 1. Hva er mine oppgaver?
  Er dere enige om dette, kan dere sammen finne ut om noen oppgaver bør tas bort eller legges til.
 2. Hva er mine ansvarsområder?
  Om det er utydelig hva du, dine kolleger og ledere har ansvar for kan det lett føre til uenighet, frustrasjon og konflikter – og legge ekstra press på deg om du tar ansvar for noe som egentlig ikke ligger hos deg.
 3. Hva har jeg innflytelse på?
  Avklar hva du selv skal beslutte og hva du ikke har innflytelse på. Stemmer dette overens med dine ansvarsområder og er du og din sjef enige om dette?
 4. Hvilke ressurser har jeg til rådighet?
  Dette bør være tydelig og klart. Hvor lang tid forventer sjefen din at en oppgave tar, hva er de økonomiske rammene, osv? Stemmer dette overens med svarene du fikk i spørsmål 1?
 5. Når skal jeg jobbe og være tilgjengelig?
  Om du føler du aldri helt har fri er det viktig at du avtaler med sjefen din når du skal være til rådighet. Om dere avtaler at du ikke sjekker mail og telefoner utenom arbeidstid, er dette heller ikke noe din sjef skal forvente av deg.

Løpende dialog

Det er ikke nok å ta dette opp en eller to ganger. Dette krever jevn og kontinuerlig dialog. Dine arbeidsoppgaver kan endre seg av mange grunner, så det er viktig at du og sjefen din hele tiden er enige om dine oppgaver, din rolle og ditt ansvar. Dette for at du skal ha det bra og også levere best mulig. Ingen er tjent med uavklarte forventninger verken på jobb eller hjemme.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com