- Forhandlingene førte ikke frem, derfor besluttet vi å ta saken inn for domstolen. Etter to dager i Oslo tingrett konkluderte retten med at permitteringen av Krifa-medlemmet var usaklig.

Ønsker du en fagforening som er opptatt av deg og dine behov, da er Krifa det rette valget for deg. Krifa bistår deg i både smått og stort.

Hva vil det si å mestre jobben? Å føle seg tilstrekkelig i møte med daglige utfordringer og arbeidsoppgaver krever faglig, personlig og sosial mestring.

Vi vet at stress er en folkesykdom som stadig rammer flere. Motsetningen til stress kaller vi gjerne for «boreout» og kan være like farlig som stress for den det gjelder.

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Ble ikke ferien som planlagt? Sjekk om du har rett på sykemelding, utsatt ferie eller om du kan utvide ferien litt ekstra.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com