Påsken og våren med mange fridager nærmer seg med stormskritt, og mange lurer på hvilke rettigheter man har til både fri og lønn på disse såkalte røde dagene

Krifa har inngått en samarbeidsavtale om forsikring med Knif Trygghet som gir Krifa sine medlemmer 20% rabatt på skadeforsikring. Den nye avtalen sikrer medlemmene ekstra gode priser på innbo- og skadeforsikringer, samt mulighet for å søke personforsikring.Medlemsavtalen skal gi medlemmene større trygghet og økonomiske fordeler, utover det de kan oppnå på individuell basis. Fremover vil Knif Trygghet og Krifa samarbeide om å utvikle flere gode og behovstilpassede løsninger for foreningens medlemmer. Samarbeidet omfatter medlemstilbud som tilbys gjennom Knif Trygghet Forsikring

Nye medlemsfordeler i Krifa– tegner avtale med Sparebanken Sør:Krifa og Sparebanken Sør har inngått et nytt og spennende samarbeid for å sikre best mulig bank- og rentebetingelser for medlemmene i den uavhengige fagforeningen.-Vi er utrolig glade for å kunne gi våre medlemmer dette tilbudet i en tid hvor alle priser er på vei oppover, sier daglig leder i Krifa, Kristin Fjellman.Bankavtalen er en av flere store medlemsavtaler Krifa Norge har inngått denne våren. Målet er å tilby bedre betingelser enn

Utbetaling av feriepenger i forbindelse med oppsigelse: Utgangspunktet i Ferielovens § 11 3.ledd er at alle opptjente feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før fratreden.Er det likevel slik at en del av feriepengene ikke lar seg beregne ved dette tidspunktet, så kan utbetalingen skje i forbindelse med det avsluttede lønnsoppgjøret.Bestemmelsen gjelder uavhengig av om du selv har valgt å si opp, eller om det er arbeidsgiveren din som har sagt opp stillingen. Bestemmelsen gjelder også hvis arbeidsforholdet avsluttes på grunn

Skal du finne ut hva som er din månedslønn, må årslønnen deles på 12 måneder. Det er likevel ikke slik at du i praksis får 12 måneder med lønn, da det vanligvis tas ut ferie. Feriepenger er ikke inkludert i årslønnen Mange lurer på om feriepengene er inkludert i den oppgitte årslønnen. Det korte svaret er nei. Arbeidsgiver kan ikke bake inn feriepenger i årslønn, og feriepengene skal beregnes med utgangspunkt i det du faktisk tjener.Noen misforstår dette, og tror at feriepengene

Etter Ferieloven skal alle som utfører arbeid, som arbeidstaker, ha ferie og feriepenger etter lovens bestemmelser.Utgangspunktet er at ferielovens regler gjelder som et minimum, men at det kan avtales bedre ordninger for arbeidstakeren. Dette skjer gjerne gjennom tariffavtaler eller arbeidsavtalen.I de tilfellene det er avtalt bedre ordninger enn det loven legger opp, til gis det gjerne en ekstra uke med ferie og en høyere prosentsats for beregning av feriepengene. Det opereres da normalt med 12% som prosentsats og fem uker

Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 5 800 kroner i din skattepliktig inntekt for 2022. For inntektsåret 2023 får du fradrag for fagforeningskontigenten på inntil 7 700 kroner. Fradrag for hele fagforeningskontigenten Dersom du er medlem av Krifa har du rett til fradrag i din skattepliktige inntekt. Prisen hos oss er innenfor maksbeløpet for skattetrekk for fagforeningskontingent, så hele kontingenten kan trekkes fra inntekten din. Dette gjelder både for inntektsåret 2022 og 2023. I praksis betyr det at den allerede lave

Fra 1. januar 2023 trådte flere lovendringer av betydning for deg som arbeidstaker i kraft. Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven er retten til heltid blitt styrket, noe som også påvirker deg som arbeider deltid. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke endringer det er verdt å merke seg.  Ny hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid Gjennom lovendringene som trådte i kraft fra 1. januar 2023 er hovedregelen nå at alle nyansettelser skal være på heltid. Dette følger av

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com