Sparket fra jobben uten gyldig grunn – fikk erstatning på 187.500 kroner

Krifa er en arbeidstakerorganisasjon som tar vare på sine medlemmer. En av de viktigste medlemsfordelene er retten til juridisk bistand. 

Et av våre medlemmer ble utsatt for en behandling som dessverre ikke er unik. Han ble både usaklig oppsagt og trakassert. Men med solid støtte fra Krifa-advokatene måtte arbeidsgiveren punge ut med både erstatning og oppreisning.

Ugyldig oppsigelse

– Vi ser ofte at arbeidsgiver ikke følger saksbehandlingsreglene som gjelder ved oppsigelse, sier Marita Storvoll.

Det var også tilfelle i denne saken:

– Arbeidsmiljøloven setter som krav at det innkalles til et drøftingsmøte med arbeidstaker i forkant. I tillegg må oppsigelsen være saklig begrunnet og opplyse om rettighetene som arbeidstaker har i oppsigelsestiden. For eksempel er det ikke gyldig å sende oppsigelsen på mail, sier Storvoll.

Jurist i Krifa, Marita Høyhem Storvoll

Holdt tilbake lønnen ulovlig

Det hele startet med at en butikkmedarbeider hadde en prat med sjefen om sykepenger. Dagen etter kom det en oppsigelse på mail. Teksten inneholdt en rekke grove karakteristikker og påstander som arbeidsgiveren ikke kunne bevise for retten.

En måned etter oppsigelsen fikk butikkmedarbeideren avskjed, og lønnen uteble. Senere ble også arbeidstakeren uberettiget anklaget for underslag.

Den tidligere butikkmedarbeideren ble tilkjent erstatning for økonomisk tap og oppreisning i tillegg til at arbeidsgiver ble dømt til å betale saksomkostningene. Domsgrunnlaget ble gjort på bakgrunn av at verken reglene for oppsigelse eller avskjed var fulgt. Til sammen måtte arbeidsgiver punge ut med 187.500 kroner til sin tidligere ansatte.

God hjelp når du virkelig trenger det

Krifa står på din side i denne type konflikter og vanskelige saker. Ofte trenger du en sparringpartner når en situasjon oppstår, da står våre jurister klare til å gi deg råd underveis.

Våre jurister og rådgivere er klare til å hjelpe deg allerede fra den dagen du melder deg inn – og vi tror vi er de eneste som tilbyr dette. Dette gjør vi for å bidra til et mer bærekraftig arbeidsliv både for deg, din arbeidsplass og for hele samfunnet.

Kristin Fjellman i Krifa
Daglig Leder i Krifa - Kristin Fjellman

-Vi hjelper typisk til i saker om lønn, konflikt, permittering, oppsigelse, arbeidsmiljø og alt annet knyttet til ditt arbeidsliv, sier Krifas juridiske leder, Marita Storvoll.

Medlemsfordeler i Krifa

Krifa er ikke en tradisjonell «fagforening» som f.eks. går til streik, men en konstruktiv og organisert arbeidstakerorganisasjon som bidrar til ordnede forhold og god kommunikasjon.

I tillegg har Krifa en rekke andre medlemsfordeler, i tillegg til den juridiske bistanden:

  • Gjennomgang av arbeidsavtale
  • Jobbsøking, herunder søknad og CV samt råd/tips i forbindelse med intervju
  • Individuelle lønnsforhandlinger
  • Karriererådgivning
  • Mulighet til å få tariffavtale
  • Gode avtaler på bank og forsikring

Les mer om medlemsfordeler i Krifa

Billigere enn andre fagforeninger

Et medlemskap i Krifa er ikke dyrt. Vi har prioritert å tilby de aller viktigste tjenestene en medarbeider normalt har behov for – slik at man alltid har en «hjelper» i beredskap.

Kontingenten koster 329kr/mnd for en medarbeider i full stilling. I tillegg har vi rabatt for studenter, deltidsansatte og pensjonister.

Ditt medlemskap er anonymt, sikkert, rimelig og har ingen bindingstid – meld deg inn her.

Krifa ønsker flere medlemmer velkommen

Alle arbeidstakere kan være medlem i Krifa. Uavhengig av utdannelse, mangel på utdannelse, stilling, arbeidsplass, politisk tilknytning, kultur og religion med mer, er du velkommen hos oss.

Vi ønsker å følge deg og være din støttespiller gjennom hele ditt arbeidsliv – også når du bytter jobb og bransje.

Krifa jobber for å fremme god arbeidslyst og trivsel i arbeidslivet. Men den dagen du trenger en utenfor arbeidsplassen å støtte deg på – da stiller vi opp for våre medlemmer!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com