Til tross for at mange nå er tilbake på jobb som normalt, er hjemmekontor helt eller delvis fortsatt aktuelt for mange. Les hvilke regler som gjelder når du skal jobbe hjemmefra.

Når utbetales feriepenger, hvor mye og hva skjer med feriepengene ved en eventuell oppsigelse? 

Permittering kan være en utfordrende situasjon for enhver arbeidstaker, og spesielt nå som reglene er omfattet av jevnlige endringer. Her finner du relevant informasjon om utvalgte temaer i forbindelse med permittering. 

Fra 1. januar ble det gjort noen endringer i både arbeidsmiljøloven og trygderegelverket. Du kan lese mer om endringene her.  

Den nye smittebølgen fører til et mer usikkert arbeidsmarked og vi forventer et økt antall permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. Da er det viktig at du vet hvilke rettigheter du har.

Du har som arbeidstaker etter ferielovens § 5 krav på 25 virkedager med ferie i året. Fyller du 60 år i løpet av ferieåret har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra. Skulle det likevel være slik at du som arbeidstaker ikke har anledning til å bruke opp alle feriedagene i løpet av året kan feriedagene overføres. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar all ferien i løpet av året, men dersom dette ikke lar seg gjøre kan det bli tale

Desember og en rekke røde dager står for tur, og det kan derfor være nyttig å sette seg inn i reglene knyttet til disse dagene. I forbindelse med jul og nyttår er første og andre juledag, samt første nyttårsdag røde dager. Vanlige søndager er som alltid også å regne som røde dager. Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn for

Den heldige og glade vinneren er en fembarnsfar i Rogaland som brenner for ungdom og er selvutnevnt Internatskole- og friskoleentusiast.

Regjeringen vil foreslå å forlenge permitteringsordningen frem til 1. november 2021.

God arbeidslyst handler i bunn og grunn om trivsel og motivasjon i arbeidslivet – hele livet. Forskning viser at det særlig er syv faktorer som har betydning for arbeidslysten: Mening, kolleger, resultater, mestring, balanse, ledelse og medbestemmelse.

Søk