Som arbeidstaker har du trolig hørt om retten til å benytte seg av egenmelding. Men hvordan fungerer egentlig dette med egenmelding? Egenmelding er et system som åpner for at arbeidstaker kan melde ifra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten at det foreligger sykemelding fra lege. Dette innebærer at du som arbeidstaker melder ifra om sykdom til din arbeidsgiver, og har gyldig fravær uten dokumentasjon fra lege. Retten til å bruke egenmelding - opptjeningstid for egenmelding Du har rett til å benytte deg

Livet er fullt av overraskelser og endringer, og fra tid til annet skjer disse endringene i arbeidslivet ditt. Du er kanskje blitt tilbudt en ny jobb, mer spennende enn den gamle eller med bedre betingelser? Eller du har aktivt gått ut for å finne deg en ny jobb – og fått napp? Kanskje slutter du fordi du ikke trives, selv uten en ny jobb å gå til?Uansett hva som er årsaken til oppsigelsen, så må du på et eller annet

Hør daglig leder i Krifa, Kristin Fjellman, og kommunikasjonssjef i SMB Norge, Joachim J Dagenborg, snakke om hvordan det står til med motivasjon og trivsel i norsk arbeidsliv. God Arbeidslyst Indeks 2022 (som link, i blått) som det refereres til kan også gi deg svar på hvordan du kan øke din livslykke, samt hvordan arbeidsplassen din får ned sykefravær og styrket bunnlinja. 

Den totale arbeidslysten i Norge har falt med 2 prosent i kjølvannet av pandemien, og størst utslag er det hos ansatte som opplevde å bli permittert. Det går frem av en undersøkelse som fagforeningen Krifa og SMB Norge presenterer tirsdag.

Endelig er den her igjen. Etter 5 år lanserer vi nå sammen med SMB (interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter) en rapport som kartlegger nordmenns arbeidslyst.

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie dersom du var syk i ferien, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

Ferieloven gir klare svar på når- og hvor lenge du kan ta ferie. Her går det også frem hvor mye feriepenger du har krav på, og når du skal ha det utbetalt.

For nybakte foreldre kunne oppstå spørsmål i forbindelse med hvordan de kan gjennomføre den ferien de har opparbeidet seg, samtidig som man er ute i foreldrepermisjon.

Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn for alle disse dagene.

Det er viktig å stille forberedt til en lønnsforhandling. Vi i Krifa har noen tips til hvordan du bør gjøre det og hva du bør tenke over.

Søk