Som et klart og generelt utgangspunkt finnes det ikke noen minstelønn i Norge. Likevel har det blitt innført minstelønn i enkelte bransjer for å forhindre sosial dumping og at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn det som er vanlig i Norge. Minstelønningene er innført ved såkalte allmenngjøringsforskrifter, og på tampen av det gamle året ble disse minstelønningene oppjustert. Oppjusteringen trådte i kraft fra og med 15.desember 2022. Under kan du se hva den oppjusterte minstelønnen per time er i de ulike

Et nytt år står for tur. Følgende artikkel gir deg en liten forsmak på årets helligdager, og litt informasjon om reglene knyttet til disse dagene. Reglene knyttet til de offentlige høytidsdagene nevnes også.En oversikt over helligdagene i 2024: Dato:1. nyttårsdag 01.01.2024Skjærtorsdag 28.03.2024Langfredag 29.03.20241. påskedag 31.03.20242. påskedag 01.04.20241. mai (Offentlig høytidsdag) 01.05.2024Kristi himmelfartsdag 09.05.202417. mai (Offentlig høytidsdag) 17.05.20241. pinsedag 19.05.20242. pinsedag 20.05.20241. juledag 25.12.20242. juledag 26.12.2024  Retten til fri på helligdager i 2024 Utgangspunktet er at det ikke skal arbeides på helligdager. Dette har den følgen at du som hovedregel har rett til fri på dager

Vi går snart inn i et nytt år, og i forbindelse med årsskifte kan det være lurt å undersøke om du fortsatt har feriedager til gode.Har du kanskje noen feriedager du kan bruke i forbindelse med julefeiring, eller kanskje du planlegger en weekend-tur før julestria setter i gang?Som arbeidstaker har du krav på 25 virkedager ferie i året. For de som fyller 60 år i løpet av inneværende år har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra.Som hovedregel er

For de som må jobbe på julaften/nyttårsaften, kommer det ofte som en overraskelse at disse dagene ikke automatisk gir rett til ekstra lønnstillegg. I denne artikkelen vil vi forklare utgangspunktene slik at du ikke blir overrasket når du mottar lønnsslippen din. Er julaften rød dag? Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir en arbeidstaker rett til ekstra lønnstillegg ved arbeid på julaften eller nyttårsaften. Arbeidsmiljøloven slår likevel fast at det som utgangspunkt skal være fri etter kl. 15.00 på julaften og etter kl.18.00

 Arbeidstaker har etter ferieloven § 5 krav på 25 virkedager ferie hvert år, eller 4 uker og 1 dag. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, til sammen 31 virkedager, jf. ferieloven § 5 (2).Mange arbeidstakere har også et ytterligere avtalefestet krav på en ekstra ferieuke, gjerne omtalt som «den femte ferieuka», dersom det foreligger en tariffavtale i virksomheten.Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis ferie, og arbeidstaker har en tilsvarende

Omsorgsdager omtales ofte som "sykt barn-dager". Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.Å være hjemme med sykt barn er en lovbestemt rettighet. Arbeidsgiver kan altså ikke styre bruken på samme måte som ved, for eksempel fri ved tilvenning til barnehagen, enten rettigheten gis med eller uten løn Hjemme med sykt barn Høsten og vinteren er i gang

Vinteren står for tur, og det samme gjør sykdom og forkjølelse. Er du i tillegg ny i jobben din, kan sykdom være en stressende faktor I denne artikkelen skal vi forklare reglene for bruk av sykemelding for deg som er nyansatt.Folketrygdloven skiller mellom en generell rett til sykepenger, og rett til å motta sykepenger fra din nåværende arbeidsgiver. Utbetalingen er den samme, men forskjellen retter seg i hovedsak til hvem som må stå for utbetalingen. Sykemelding i ny jobb For å ha

 Pleiepenger er en økonomisk stønad som skal dekke tapt arbeidsinntekt dersom du må være borte fra jobben fordi du pleier en nærstående i livets sluttfase, eller ved tilsyn og pleie av et sykt barn. Pleiepenger – syke og utviklingshemmede barn Hvis du må være hjemme for å pleie et sykt barn, kan du få tilkjent pleiepenger under gitte vilkår. Støtten er i motsetning til ved pleie av nærstående i livets sluttfase, ikke tidsbegrenset dersom vilkårene er oppfylt.Du kan få tilkjent støtte dersom

I 2021 ble det født omtrent 56 000 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre, hvorav halvparten er fedre, som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen? Hvem snakker jeg med i NAV? Å få oversikt, finne en løsning og sette seg inn i regelverket kan

Prøvetid i ny jobb – hva er prøvetid? Prøvetid er en periode som skal sikre både dine og arbeidsgivers interesser i et nytt arbeidsforhold. For deg som arbeidstaker er prøvetiden en mulighet til å teste ut det nye ansettelsesforholdet og om man trives i den nye rollen. For arbeidsgiver gir prøvetiden en mulighet til å bli kjent med deg, og vurdere din egnethet i stillingen. Samtidig vil prøvetiden normalt gi mulighet til å avslutte arbeidsforholdet på kortere frister enn ellers, og

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com