Oppjusterte satser for minstelønn i 2023

Som et klart og generelt utgangspunkt finnes det ikke noen minstelønn i Norge. Likevel har det blitt innført minstelønn i enkelte bransjer for å forhindre sosial dumping og at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn det som er vanlig i Norge. Minstelønningene er innført ved såkalte allmenngjøringsforskrifter, og på tampen av det gamle året ble disse minstelønningene oppjustert. Oppjusteringen trådte i kraft fra og med 15.desember 2022. 

Under kan du se hva den oppjusterte minstelønnen per time er i de ulike bransjene. 

Oppjusterte minstelønnsatser for Bygg i 2023:

 • Faglærte: 230 kroner
 • Ufaglærte, med minst ett år bransjeerfaring: 216 kroner
 • Ufaglærte, uten bransjeerfaring: 207,4 kroner
 • Arbeidstakere under 18 år: 139 kroner

Oppjusterte minstelønnsatser for Renhold i 2023:

 • Arbeidstaker over 18 år i privat bedrift som selger renholdstjenester: 204,54 kroner
 • Arbeidstaker under 18 år i privat bedrift som selger renholdstjenester: 153,55 kroner

Overtid/tillegg: For arbeid som utføres mellom klokken 21.00 og 06.00 skal det avtales et lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Dette tillegget skal være på minst 27 kroner per time.

Minstelønnsatser for Overnatting, servering og catering:

 • Arbeidstakere over 20 år eller over 18 år med fire måneders praksis: 179,94 kroner

Mistelønnsatser for Elektro i 2023:

 • Faglærte som utfører fagarbeid: 234,14 kroner
 • Andre arbeidstakere: 205,46 kroner

Skiftarbeid: For skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen:

 • Toskiftsarbeid: 17 % av minstelønnssats
 • Treskiftsarbeid: 27,3 % av minstelønnssats

Minstelønnsatser for sjåfører i 2023

Godstransport på vei:

 • Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy over 3,5 tonn: 196,50 kroner

Persontransport med turbil:

 • Arbeidstaker i bedrift som utfører persontransport med turvogn eller buss: 194,12 kroner

Det har ellers også blitt oppjustert lønn for skips- og verftsindustrien, jordbruk og gartnerier og fiskeindustribedrifter.

Du kan lese mer om oppjusteringene ved å følge denne lenken
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/.

Her vil det også fremgå mer spesifikk informasjon om andre oppjusteringer knyttet til de ulike bransjene. 

Har du andre spørsmål knyttet til oppjusteringen og din arbeidssituasjon? Eller trenger du hjelp til å kontakte arbeidsgiver for å få oppjustert din timelønn? 

Vi i Krifa er her for å hjelpe deg som medlem når enn du måtte trenge det. 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com