Reglene for jobb og lønn på julaften og nyttårsaften

lønn på julaften og nyttårsaften

For de som må jobbe på julaften/nyttårsaften, kommer det ofte som en overraskelse at disse dagene ikke automatisk gir rett til ekstra lønnstillegg. I denne artikkelen vil vi forklare utgangspunktene slik at du ikke blir overrasket når du mottar lønnsslippen din.

Er julaften rød dag?

Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir en arbeidstaker rett til ekstra lønnstillegg ved arbeid på julaften eller nyttårsaften. Arbeidsmiljøloven slår likevel fast at det som utgangspunkt skal være fri etter kl. 15.00 på julaften og etter kl.18.00 på nyttårsaften.

Til tross for dette utgangspunktet, er det likevel en del arbeidsplasser hvor arbeidets art gjør det nødvendig at arbeidsplassen holder åpent. Dette har den følge at det er noen ansatte som må jobbe. Arbeid på slike arbeidsplasser, til de nevnte tidspunktene, skal følgelig omtales som søndagsarbeid.

Noe som kan virke overraskende, er at heller ikke det som regnes som søndagsarbeid gir rett til ekstra lønnstillegg etter arbeidsmiljøloven.

For at du skal ha rett til tillegg for søndagsarbeid (arbeid på julaften etter 15.00 eller nyttårsaften etter 18.00), kreves det en særskilt avtale som regulerer dette. Dette er fordi arbeidsmiljøloven ikke har uttømmende reguleringer om lønn. Typisk vil slike avtaler være tariffavtaler eller ansettelseskontrakter som ellers regulerer arbeidstakernes rettigheter.

Det kan også inngås avtale direkte med arbeidsgiveren din, dersom det ikke foreligger tariffavtale eller annet avtaleverk som gir rett til ekstra lønnstillegg.

For de arbeidstakerne som har en særskilt avtale om lønnstillegg for arbeid på disse dagene, er det vanlig at man får en viss prosentsats som ekstra tillegg på den faste lønnen.

Lønn på Juleaften: Hvor mye tjener man på julaften?

Selv om loven ikke regulerer tillegg for arbeid på jul- og nyttårsaften, er det heldigvis slik at de fleste arbeidsplasser som holder åpent har utarbeidet avtaleverk som gir rett til ekstra lønnstillegg. Det kan likevel være smart å gjøre seg kjent med de interne reglene der du jobber, slik at du er kjent med dine rettigheter.

Er du usikker på hva som gjelder for deg på din arbeidsplass? Vi i Krifa kan hjelpe deg som medlem med å undersøke saken. 

 

Søk