Er feriepenger inkludert i årslønnen?

Feriepenger inkludert i årslønn?

Skal du finne ut hva som er din månedslønn, må årslønnen deles på 12 måneder. Det er likevel ikke slik at du i praksis får 12 måneder med lønn, da det vanligvis tas ut ferie.

Feriepenger er ikke inkludert i årslønnen

Mange lurer på om feriepengene er inkludert i den oppgitte årslønnen. Det korte svaret er nei. Arbeidsgiver kan ikke bake inn feriepenger i årslønn, og feriepengene skal beregnes med utgangspunkt i det du faktisk tjener.

Noen misforstår dette, og tror at feriepengene kommer i tillegg til årslønnen som står i arbeidskontrakten. Det stemmer ikke. Står det for eksempel i arbeidsavtalen at den ansatte har krav på 600.000 kr i årslønn, som utbetales med 50,000 kr pr mnd bygger dette regnestykke på at hva man ville fått hvis man hadde jobbet alle 12 mnd. Årslønnen er med andre ord basert på at man ikke tar ut ferie i løpet av året. Siden man har ferie i minimum 25 virkedager. Hele poenget med feriepengene er da å dekke lønnstapet når man er borte fra jobb i ferien. 

Hva består feriepengene da av?

Feriepengene stammer fra en forhåndsbestemt prosentsats av din opptjente inntekt. Det betyr at det skal beregnes feriepenger med utgangspunkt i et grunnlag som baserer seg på det har opptjent av inntekt.

Får du for eksempel utbetalt kr. 600 000 i ordinær inntekt ett år, selv om den avtale årslønnen din er kr. 550 000 kroner, er det kr. 600 000 kroner som er grunnlaget for feriepengeberegningen.

Har du for eksempel 10,2 % eller 12 % som feriepengesats skal det beregnes med utgangspunkt i 600 000 kroner. Beløpet for feriepenger blir da 61 200kr (med 10,2%) eller 72 000 (med 12%).

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com