Fikk fast stilling etter hjelp fra Krifa

Fikk fast stilling etter hjelp fra Krifa

En barnehageansatt hadde hatt midlertidig kontrakt i 3,5 år da han fikk vite dato for siste arbeidsdag. Krifas jurist fant at mannen hadde krav på fast ansettelse.

Mannen ble midlertidig ansatt som vikar i en barnehage høsten 2013. Behovet for vikarer i barnehagen var stort, så da den første midlertidige kontrakten løp ut fikk han gjentatte tilbud om nye kontrakter. I midten av 2016 fikk mannen beskjed om at vikariatet ikke ville bli forlenget, og at han hadde jobb ut året. Mannen kontaktet oss for å høre hvilke regler som gjelder.

Ny lovendring gjorde utfallet

–Det kom en lovendring i 2015 som gir rett til fast ansettelse etter tre år, men tidligere var det fire år som gjaldt, forklarer Krifa-jurist Tina Gulliksen. – Dette medlemmet hadde vært ansatt i tre og et halvt år og vi undersøkte først om det var gamle eller nye regler som gjaldt, forklarer hun.

Det viste seg at mannen hadde fått tilbud om den siste kontrakten sin etter at lovendringen kom i 2015, og da er det den som gjelder.

Forhandlinger med advokat

Krifa samarbeider med advokatkontoret Bing Hodneland i saker som dette, og  tok kontakt med arbeidsgiver. Vi krevde at vårt medlem fikk fast ansettelse.

Arbeidsgiver hevdet at de ikke var klar over den nye regelen, og etter forhandlinger fikk vårt medlem tilbud om fast ansettelse i barnehagen.

Medlemmet var kjempefornøyd med hjelpen han fikk og etter 3,5 år som vikar, har han endelig fått fast ansettelse takket være god hjelp fra Krifa.

Føler du at dine rettigheter ikke blir ivaretatt på din arbeidsplass? Krifa har dyktige jurister og advokater som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Fast ansettelse

Tidligere hadde man krav på fast ansettelse dersom man hadde vært ansatt som vikar i 4 år. 1. juli 2015 ble det foretatt en lovendring som sier at man har krav på fast ansettelse etter 3 år, dersom man er ansatt som vikar i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd, bokstav b.

I dette tilfellet var medlemmet tilbudt ny midlertidig kontrakt 28.juli 2015, og det er derfor nye regler som gjelder.  Man går da ut ifra at arbeidsgiver er klar over den nye regelen før de gir den ansatte en ny midlertidig kontrakt.

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com