Ett ord!

Ansatte med god arbeidslyst, motivasjon og trivsel

Hvis Krifa skulle beskrevet sin misjon med kun ett ord, ville dette være «arbeidslyst». Vi bistår daglig i små og store saker, innen ulike fagområder, overfor mange ulike aktører og på mange ulike plan – hos enkeltmedlemmer og mer overordnet på arbeidsplasser. Og alt koker ned til dette ene ordet: «Arbeidslyst».

Arbeidslyst?

Men hva er egentlig «arbeidslyst», for ikke å snakke om «god arbeidslyst»? Er det det samme som «trivsel»? Som «arbeidsglede»? Eller som «arbeidsmotivasjon»? Alle disse er vanlige ord når det snakkes om arbeidsmiljø og ledelse, og det er gjort mange studier på dem hver for seg. Men ingen av dem er helt dekkende for det vi i Krifa legger i «arbeidslyst». Arbeidslysten for oss handler om både trivselen og gleden ved å være på jobb – og lysten til å skulle gå på jobb i dag, i morgen og fremover. Det handler om motivasjon, ja, og det handler om trivsel og arbeidsglede – i skjønn forening.

Vi snakker om arbeidslysten for den enkelte – og vi snakker om arbeidslysten for et team, eller en arbeidsplass. Vi kan også snakke om arbeidslysten i en bedrift eller i en organisasjon. Arbeidslysten henger tett sammen med lykkenivå for den enkelte, og for produktivitet og måloppnåelse for virksomheten som den enkelte er en del av.

Forskningsbasert

Krifas fokus på «arbeidslyst» er ikke fundert på synsing eller «common sense». Det ligger flere år med grundig forskning i Danmark og Norge til grunn. Les gjerne mer om den siste store studien i Norge HER. Den ble gjort i 2017 i samarbeid med Institutt for lykkeforskning og Gallup. Tilsvarende studie er gjort årlig i Danmark fra 2015. Oversikt over alle de danske studiene finner du HER.

For et raskt overblikk over begrepet og tilhørende forklaringsfaktorer anbefaler vi denne siden. 

Søk