Fra feriemodus til arbeidslyst

Fra feriemodus til arbeidslyst

Det bør være lov å bruke litt tid på å komme tilbake i jobbmodus igjen. Føles det tungt å komme i gang med hverdagen? Snu litt på det…

Både barn og voksne snakker ofte om at de gruer seg til hverdagen med skole og jobb. Det er både kjedelig og slitsomt. Snu litt på det. Tenk hvor trist det hadde vært om du ikke hadde hatt jobb å ta ferie fra…

Vi må blomstre

I naturen vil alt som ikke er i endring dø. Trær og blomster vokser og gror – og slik er det med oss mennesker også. Vi er den beste utgaven av oss selv når vi vokser, blomstrer og strekker oss. Dessverre finnes det mange ledere som ikke makter å tilrettelegge for slike situasjoner, og da blir det vanskelig.

Arbeidsglede

De fleste av oss ønsker å kjenne på arbeidsgleden. Noen gjør det til de grader, mens andre leter og kjemper og gjør sitt beste. Sjefen din har ansvar for å tilrettelegge for situasjoner for at du skal oppleve arbeidsglede. Videre kommer arbeidsgleden din innenfra og det er ditt ansvar å finne den.

Faktorer for god arbeidslyst

Punktene nedenfor regnes som viktige faktorer for at du skal trives på jobb og kjenne arbeidslyst og -glede. Hvilke punkter er tilstede i din jobb og hvilke mangler? Kan du ta opp eventuelle mangler med sjefen din for å endre på det? I Krifa vil vi at du skal trives på jobb og vi hjelper deg i denne prosessen.

For Krifa er dialog og samtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver meget viktig – og ja; vi står på arbeidstakerens side. En suksessfull arbeidsplass som tenker langsiktig ser verdien av å tiltrekke seg de beste medarbeiderne og å beholde dem. Dyktige medarbeidere som trives og blomstrer er gull verdt for enhver arbeidsplass. Det er et konkurransefortrinn som ikke kan kopieres og bør stå i høysete til enhver arbeidsgiver som ønsker å lykkes.

Viktige faktorer for god arbeidslyst:

1) Mening – at arbeidet føles meningsfylt.

2) Ledelse – faglig kompetente og engasjerte ledere.

3) Balanse – god balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

4) Medbestemmelse – innflytelse i sin egen hverdag.

5) Resultater – det å oppnå og utrette noe og nå sine egne mål.

6) Kolleger – det gode sosiale felleskapet og nære kolleger.

Kontakt oss på mail, chat eller telefon – vi hjelper deg gjerne!

www.krifa.no

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com