Du kan nå være permittert inntil ett år

Oppsigelsestid

Et stort antall arbeidstakere ble permittert i forbindelse med samfunnets nedstenging grunnet koronapandemien våren 2020.

Ifølge permitteringsreglene kunne du da være permittert i maksimalt 26 uker. Torsdag 13. august 2020 ble det kjent at regjeringen utvider permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Spørsmålet Krifa stiller er om dette er positivt for deg som arbeidstaker?

I en del bransjer vil økt permitteringslengde være egnet til å avhjelpe krisen, f.eks. i reiselivsnæringen.

Men hva med deg som fortsatt er permittert fra en arbeidsplass som er tilbake i normal drift? Eller deg som ser en langvarig nedgang for din arbeidsgiver, men som fortsatt holdes permittert?

Vi ser at en utvidelse av permitteringslengde skaper en mulighet for arbeidsgivere til å utnytte dette overfor deg som er permittert uten at vilkårene for permittering nødvendigvis er til stede. Slik status er i dag er ikke lenger pandemien noe nytt for samfunnet, og vi vet med sikkerhet at den vil bli langvarig. Situasjonen for en del arbeidsgivere er dermed mer forutsigbar, og dette har betydning for om permitteringsvilkårene er oppfylt per i dag.

Krifas erfaring er at mange arbeidstakere opplever å stå i en låst situasjon under permittering. Ved egen oppsigelse vil du kun ha rett til 14 dager oppsigelsestid, og du risikerer karantene tilsvarende 12 uker på dagpenger fra NAV. Skal du komme seg videre er du avhengig av å skaffe seg nytt arbeid. I slike tilfeller vil permitterende arbeidsgiver unnslippe forpliktelsen til å utbetale lønn i avtalt oppsigelsestid.

Mange permitterte opplever også lite eller ingen kommunikasjon med arbeidsgiver som vanskelig. Dette skaper ofte en følelse av isolasjon, uvisshet og at man ikke er ønsket tilbake. At denne perioden kan bli 52 uker oppleves ikke nødvendigvis som positivt for deg som permittert arbeidstaker.

Etter Krifas syn vil økt permitteringslengde være bra for bransjer som har reelle utsikter til å ta ansatte tilbake i arbeid i løpet av perioden på 52 uker. Dessverre vil en del arbeidsgivere også utnytte denne utvidelsen.

Ønsker du en vurdering av om din permittering er riktig? Ta kontakt med Krifa på tlf. 22720020 eller post@krifa.no

Søk