Krifa inngår tariffavtale med Hovedorganisasjonen KA

Enda en ny avtale på plass:

Krifa inngår tariffavtale med Hovedorganisasjonen KA

Det siste året har Krifa lagt ned mye arbeid for å få på plass en rekke tariffavtaler for sine medlemmer.  

Nå er det klart at Krifa slutter seg til hovedavtalen for KAs tariffområde og hovedtariffavtalen for Den Norske Kirke.

-Vi er glade for å kunne presentere enda et tariffsamarbeid for Krifas medlemmer, sier juridisk leder i Krifa Norge, Marita Høyheim Storvoll.

Anne Cecilie Andresen, Forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA og Marita Høyheim Storvoll, juridisk leder i Krifa Norge.

-Nå begynner vi å få på plass en solid plattform innenfor tariffområdet. Det er med på å styrke vår rolle som arbeidstakerorganisasjon – og bidra til et enda sterkere medlemstilbud, sier Storvoll.

Hovedorganisasjonen KA har fra før tariffavtaler med 23 arbeidstakerorganisasjoner. Alle medlemmer i KAs arbeidsgivervirksomhet er bundet av avtalene som er inngått. Avtalene er landsdekkende og regulerer alle yrkesgrupper.

Krifa har sluttet seg til flg. avtaler i KA-sektoren:

  • Hovedavtalen for KAs tariffområde
  • Hovedtariffavtalen for Den norske kirke
  • En rekke sentrale særavtaler.

Hovedavtalen regulerer bl.a. tvisteregler mellom partene, samarbeid og medbestemmelse. Det er utarbeidet en felles veiledning til Hovedavtalen. Gjeldende avtale løper fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025.

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke regulerer lønns- og arbeidsvilkår, som bl.a. lønn/godtgjøringer, arbeidstid, avtalefestet ferie, lønn under sykdom/svangerskap mv., og pensjonsforhold. Denne gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske kirke.

For ytterligere informasjon/kommentarer:

Marita Høyheim Storvoll, juridisk leder i Krifa Norge: 414 13 136 | mahs@krifa.no

Søk