Fradrag Fagforening: Høyere fradrag for fagforeningkontigent i 2023

fradrag fagforeningskontingent 2023

Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 5 800 kroner i din skattepliktig inntekt for 2022. For inntektsåret 2023 får du fradrag for fagforeningskontigenten på inntil 7 700 kroner.

Fradrag for hele fagforeningskontigenten

Dersom du er medlem av Krifa har du rett til fradrag i din skattepliktige inntekt. Prisen hos oss er innenfor maksbeløpet for skattetrekk for fagforeningskontingent, så hele kontingenten kan trekkes fra inntekten din. Dette gjelder både for inntektsåret 2022 og 2023. 

I praksis betyr det at den allerede lave kostnaden ved å være medlem i Krifa er enda lavere enn det først kan se ut som, når skattetrekket er medregnet. 

Retten til fradrag gjelder både når du har betalt den inn til oss selv, og når den er trukket og betalt inn av din arbeidsgiver. 

Hvordan få med fradraget for fagforening i skattemeldingen?

Hvis du, som de fleste av våre medlemmer, betaler kontingenten din direkte til oss, tar vi oss av innrapporteringen til skattemyndighetene. Dette avhenger av at du har registrert ditt personnummer hos oss. Hvis din kontingent trekkes, og betales inn, av din arbeidsgiver, er det denne som rapporterer det inn. I begge tilfeller skal beløpet være forhåndsutfylt i skattemeldingen din når du får den fra Skatteetaten – enklere blir det ikke. Hvis du betaler direkte til oss, men vi ikke har personnummeret ditt, må du selv føre kontingenten inn i skattemeldingen for å få skattetrekket.  

NB: Husk å se over tallene i skattemeldingen før du sender den inn. Skulle fagforeningskontingenten din mangle, eller være ført feil, er det ditt ansvar å oppdage og korrigere det. 

Dokumentasjonskrav for å få fradrag for fagforeningskontigenten

Det stilles ingen krav til å dokumentasjon når tallene innrapporteres, men dersom skatteetaten spør, må du kunne fremlegge dokumentasjon for det som er betalt.

Hvis du har betalt direkte til Krifa, trenger du dokumentasjon fra oss på dette. Dette sender vi rutinemessig ut hvert år, enten på Digipost (hvis du har registrert deg for dette) eller med post i postkassen. Hvis du har betalt via trekk fra arbeidsgiver, trenger du en bekreftelse fra arbeidsgiver på trukket beløp. 

Søk