Krifa med samarbeidsavtale om forsikringer fra Knif Trygghet og Ibis Forsikring

Krifa har inngått en samarbeidsavtale om forsikring med Knif Trygghet som gir Krifa sine medlemmer 20% rabatt på skadeforsikring. Den nye avtalen sikrer medlemmene ekstra gode priser på innbo- og skadeforsikringer, samt mulighet for å søke personforsikring.

Medlemsavtalen skal gi medlemmene større trygghet og økonomiske fordeler, utover det de kan oppnå på individuell basis. Fremover vil Knif Trygghet og Krifa samarbeide om å utvikle flere gode og behovstilpassede løsninger for foreningens medlemmer. Samarbeidet omfatter medlemstilbud som tilbys gjennom Knif Trygghet Forsikring AS og Ibis Forsikring AS som er en merkevare eid av Knif
Trygghet.

– Målet vårt er sammen å sørge for at flest mulig medlemmer til enhver tid tilbys best mulig dekning av sine behov for forsikring, sier Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa og Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet.

Kristin Fjellman og Svein Rødskog

Attraktive medlemsfordeler

– Vi er veldig stolte over å kunne presentere enda en ny fordel til de som er medlemmer i Krifa Norge, sier daglig leder Kristin Fjellman.

Fjellman forteller at Krifa Norge har en langsiktig ambisjon om å kunne tilby en rekke gode tilbud som gjør det enda mer attraktivt å være medlem og slik tilrettelegge for at du kan ha det godt i arbeidslivet.

Skreddersydd for organisasjoner

– Vi ser frem til å kunne tilby Krifa Norge-medlemmene noen av markedets beste forsikringsløsninger til en fornuftig pris, sier Svein Rødskog som er adm. dir. i Knif Trygghet.

Ideelle og frivillige organisasjoner utgjør Knif Trygghet sitt kjernemarked. Selskapet tilbyr forsikringer tilpasset ulike typer virksomheter innenfor ideell og frivillig sektor i Norge. 

– For Knif Trygghet og Ibis Forsikring er dette nok en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige og fremstår som en attraktiv samarbeidspartner i vårt kjernemarked, sier Rødskog.

Utvikle sammen

Fremover vil Knif Trygghet og Krifa samarbeide om å utvikle flere gode og behovstilpassede løsninger for foreningens medlemmer. Samarbeidet omfatter medlemstilbud som tilbys gjennom Knif Trygghet Forsikring AS og Ibis Forsikring AS som er en merkevare eid av Knif Trygghet. 

Målet vårt er sammen å sørge for at flest mulig medlemmer til enhver tid tilbys best mulig dekning av sine behov for forsikring, sier Fjellman og Rødskog.

Søk