Røde dager 2024 – Helligdager i Norge i år

Fri på røde dager i 2024 - helligdager 2024

Et nytt år står for tur. Følgende artikkel gir deg en liten forsmak på årets helligdager, og litt informasjon om reglene knyttet til disse dagene. Reglene knyttet til de offentlige høytidsdagene nevnes også.

En oversikt over helligdagene i 2024:Dato:
1. nyttårsdag01.01.2024
Skjærtorsdag28.03.2024
Langfredag29.03.2024
1. påskedag31.03.2024
2. påskedag01.04.2024
1. mai (Offentlig høytidsdag)01.05.2024
Kristi himmelfartsdag09.05.2024
17. mai (Offentlig høytidsdag)17.05.2024
1. pinsedag19.05.2024
2. pinsedag20.05.2024
1. juledag25.12.2024
2. juledag26.12.2024

 

Retten til fri på helligdager i 2024

Utgangspunktet er at det ikke skal arbeides på helligdager. Dette har den følgen at du som hovedregel har rett til fri på dager som er å anse som helligdager.

Helligdager er likevel ikke det samme som offentlige høytidsdager, så selv om du har rett til fri på disse dagene, er det ikke nødvendigvis slik at du har rett til lønn.

Helligdagene kan du se ovenfor, og er skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag, Kristi himmelfartsdag og pinsedagene. Første og andre juledag, samt første nyttårsdag er også helligdager.

1.- og 17. mai står i en særstilling. Disse to dagene er de eneste offisielle høytidsdagene vi har i Norge, og det er kun disse to dagene som gir lovfestet rett til fri og lønn, dersom de faller på normale arbeidsdager.

Selv om du som utgangspunkt skal ha fri på helligdager, finnes det nokså mange virksomheter som likevel må holde åpent disse dagene. Dersom du som utgangspunkt må jobbe som normalt. gjelder de ordinære reglene om ferieavvikling dersom du ønsker fri fra jobb.

Lønn på røde dager i 2024

Arbeid på helligdager er regulert på samme måte som søndagsarbeid. Utgangspunktet for disse dagene er som sagt at det skal være fri. Det finnes likevel som nevnt unntak som tillater at arbeidstakere kan eller skal arbeide disse dagene. Det mest aktuelle unntaket er dersom arbeidets art gjør det nødvendig. Dette er lovfestet i arbeidsmiljøloven § 10-10 (2).

Din jobbsituasjon, og hva som er avtalt om lønn, er avgjørende for om du har krav på lønn eller ikke på røde dager. Dersom du er på arbeid og jobber innenfor en bransje som er unntatt fri disse dagene, skal du selvsagt ha lønn for de timene eller dagene du arbeider.

Men det er likevel ikke gitt at du har krav på noe mer enn den vanlige lønnen din.

Under er det skissert hva som gjelder fo jobb og lønn på helligdager, i ulike situasjoner:

ArbeidssituasjonLønnssituasjonHvordan situasjonen blir i praksis når det gjelder røde dager
Du er ansatt med fast månedslønn.Du har lik lønn hver eneste måned.Du får utbetalt lik lønn hver eneste måned, uavhengig av helligdagenes plassering i måneden, hvor mange fridager og arbeidsdager du har i den aktuelle måneden.
Du er ansatt med lønn basert på timer. (Timelønn)Du kan ha ulik lønn hver måned fordi lønnen baserer seg på hvor mange timer du faktisk har arbeidet.Du får kun betalt for de røde dagene dersom du er på jobb og arbeider.
Du er ansatt i en virksomhet som må arbeide på røde dager. Du blir som arbeidstaker enten pålagt å arbeide eller ønsker det selv.Du har ikke nødvendigvis krav på lønnstillegg på din vanlige lønn.Du har som utgangspunkt ikke krav på noe annet enn din vanlige lønn for tilsvarende vanlige arbeidsdager.
Du er ansatt i en virksomhet som må arbeide på røde dager, men arbeidsgiveren din er pålagt å betale tillegg med grunnlag i tariffavtale eller individuell avtale.Du får lønnstillegg etter avtale, i tillegg til din vanlige lønn.Du får lønnstillegg med grunnlag i tariff- eller individuell avtale.

 

Særlig om arbeid og lønn på 1. og 17. mai

Arbeidstaker som ikke er på jobb

Arbeidsgiver har etter loven plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle ha vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før 1. eller 17.mai.

Har du fast månedslønn, vil du fortsatt ha krav på full månedslønn dersom de to høytidsdagene faller på vanlige virkedager. Er du timelønnet, skal det tas utgangspunkt i lønnen du ville fått ubetalt på en vanlig virkedag.

Arbeidstaker som er på jobb

Må du arbeide 1. og/eller 17. mai, har du krav på vanlig lønn, pluss et tillegg. Lønnstillegget skal være det samme som du har krav på for søndager etter avtale eller regulativ. Dersom det ikke finnes noen avtale eller regulativ (f.eks. arbeidsavtale eller tariffavtale) som sier noe om lønnstillegget, skal det være på minst 50 % av din vanlige timelønn. Det er ikke noe veien for at det inngås avtale om et høyere tillegg, men det kan altså tas utgangspunkt i et 50% tillegg.

Søk