Skal du si opp jobben? Slik går du frem

Hva er forskjellen på permittering og oppsigelse?

Livet er fullt av overraskelser og endringer, og fra tid til annet skjer disse endringene i arbeidslivet ditt. Du er kanskje blitt tilbudt en ny jobb, mer spennende enn den gamle eller med bedre betingelser? Eller du har aktivt gått ut for å finne deg en ny jobb – og fått napp? Kanskje slutter du fordi du ikke trives, selv uten en ny jobb å gå til?

Uansett hva som er årsaken til oppsigelsen, så må du på et eller annet tidspunkt fortelle arbeidsgiveren din at du skal slutte. I denne artikkelen gir vi informasjon og råd som kan gjøre oppsigelsesprosessen enklere å håndtere – både for deg og for arbeidsgiveren din. 

Oppsigelsen skal være skriftlig

Når du skal avslutte et arbeidsforhold må du forholde deg til reglene om oppsigelse. En oppsigelse skal for det første være skriftlig. Hvilken form for skriftlighet du velger er i utgangspunktet opp til deg selv, men det mest ryddige er å utforme et dokument som kan sendes på e-post eller leveres direkte til sjefen din. Et slikt oppsigelsesdokument fremstår også mest profesjonelt.

Utfyllende informasjon

Du er ikke pliktig til å begrunne hvorfor du sier opp, men du har full anledning til å skrive noe om det. Handler det om nye muligheter og utfordringer er dette lett forståelig, og du kan gjerne skrive noen få ord om det. Er det slik at du sier opp fordi du har mistrivdes i jobben din, kan det være klokt å tone dette ned. Dokumentet vil arkiveres, så tenk på at du skal stå inne for det du har skrevet, også i fremtiden. 

Oppsigelsesbrevet gir deg også anledning til å takke for mulighetene og tiden du har hatt i jobben. Erfaring viser at jo hyggeligere og mer ordnet forholdene er når du sier opp jobben din, desto hyggeligere referanse og oppsigelsestid vil du få. Heller ikke dette er imidlertid noe du er pliktig til. Du kan helt enkelt informere om at du sier opp jobben din, uten å si noe om verken tiden som ligger bak eller veien videre. 

Oppsigelsestid

De aller fleste må forholde seg til en eller annen form for oppsigelsestid. Noen har oppsigelsestid på en måned, mens andre har tre. Undersøk gjerne i forkant av oppsigelsen hva som gjelder for deg. 

I de fleste tilfeller gjelder oppsigelsen fra den 1. i påfølgende måned etter at den er mottatt. Altså, dersom du leverer en oppsigelse 25. september så gjelder den fra og med 1. oktober. Skulle du derimot levere oppsigelsen din den 2.oktober får den ikke virkning før 1. november. Det kan med andre ord lønne seg å være litt taktisk i forbindelse med når oppsigelsen leveres. Spesielt er dette viktig å være klar over dersom du har fått en dato for oppstart i ny jobb. Informasjon om disse fristene skal fremgå av kontrakten din.

For å forebygge misforståelser kan du evt. også presisere i oppsigelsen når ditt ansettelsesforhold er å regne som avsluttet. 

En ting som også kan være viktig å huske på i forbindelse med oppsigelsesprosessen er at du faktisk skal fortsette å jobbe der i en periode til, mens oppsigelsestiden løper. For at denne perioden skal bli mest mulig ålreit for deg selv, kan det være fornuftig å være åpen og ærlig med din nåværende arbeidsgiver. På denne måten unngår dere at det oppstår konflikter på tampen av ansettelsesforholdet. 

Som ellers vil vi råde deg til å avslutte arbeidsforholdet med stil. Ta deg tid til å ta farvel med kollegaer og oppfør deg hyggelig den siste tiden. Får du spørsmål om veien videre er det selvsagt lov til å fortelle om den nye jobben, men la være å skryte på en slik måte at den nåværende stillingen og arbeidsplassen din settes i et dårlig lys.

Fire ting du bør gjøre etter å ha sagt opp jobben

Etter at oppsigelsen er levert er det enkelte forhold som kan være lurt å ordne før du har siste arbeidsdag. Under er en liste med ting som kan være greit å kartlegge:

  • Har du feriedager til gode? Hvis ja, gjør snarest avtale om når du kan få bruke disse.
  • Ønsker du at opptjente feriepenger utbetales ved siste lønnskjøring eller vil du undersøke om det er mulig å motta de neste sommer? Ta dette opp med arbeidsgiver og gjør en avtale.
  • Be om å få en attest. Dette har du krav på etter Arbeidsmiljøloven § 15-15. 
  • Hvis du har en god relasjon til arbeidsgiver, be om å få bruke vedkommende som referanse i fremtidige jobbsøk. 

Vi hjelper deg

Vi i Krifa hjelper gjerne våre medlemmer med å utforme oppsigelsesdokumenter. Vi kan også svare på andre spørsmål knyttet til oppsigelse eller forholdene rundt avslutning av arbeidsforhold. 

I Krifa er det alltid kort vei til hjelp.  

Lykke til!!

 

Søk