Ubegrenset omsorgsdager for barn under 12 år ut året

Oppdatering på omsorgsdager – hva gjelder for deg?

Det har vært mange regelendringer på flere områder siden korona rammet Norge. Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert, og særlig når man har en krevende arbeidshverdag som skal koordineres med endringer i barnehage og skole og det sosiale liv. Omsorgsdager er blant ordningene som har hatt flere endringer. Du som foresatt har krav på omsorgsdager og omsorgspenger for dine barn til og med det kalenderåret de fyller 12 år. Her går vi gjennom hva som er gjeldende per nå.

Hovedregel

Utgangspunktet er at fra 1. juli til og med 31. desember 2020 har alle foresatte: 

  • 10 omsorgsdager dersom du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager dersom du har tre eller flere barn
  • For de som har aleneomsorg for barn dobles tallene ovenfor

Særlige smittevernhensyn

En viktig utvidelse, utover hovedregelen ovenfor, som nå er gjeldende frem til 31. desember 2020 er at dersom du som foresatt må være hjemme med barn på grunn av særlige smittevernhensyn kan bruke så mange omsorgsdager som er nødvendig. Du får altså i realiteten et ubegrenset antall omsorgsdager, utover de nevnt i kulepunktene ovenfor – så lenge det er snakk om særlige smittevernhensyn. 

Dette blir særlig aktuelt om en barnehage eller skole stenges midlertidig på grunn av påvist korona. For å få krav på omsorgsdager ved stenging må du levere en bekreftelse på stenging fra barnehagen eller skolen til din arbeidsgiver. 

Et annet praktisk eksempel er at du ikke kan sende barnet i barnehage eller skole på grunn av sykdom/symptomer som krever at barnet holdes hjemme. Omsorgsdager gis i slike tilfeller så lenge du leverer en bekreftelse fra lege til din arbeidsgiver. 

Ta gjerne kontakt med oss i Krifa om du har spørsmål, vi bistår deg som medlem i denne jungelen av regelendringer slik at du kan fokusere på hverdagen!

Søk