Skriftlig advarsel – Hva er det og hva bør du gjøre?

Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel er et redskap arbeidsgiver har for å korrigere en arbeidstaker hva gjelder eksempelvis arbeidsutførelse eller adferd.

Det er ikke regulert når en advarsel kan gis og hvilke formkrav den skal ha. Det følger av arbeidsgivers styringsrett at de kan ilegge en advarsel når de selv vurderer det som nødvendig.

Noen arbeidstakere tror arbeidsgiver ikke kan gi oppsigelse dersom det ikke er gitt en eller flere advarsler i forkant. Det er feil. En oppsigelse må vurderes konkret i hvert tilfelle, og hvorvidt man har mottatt advarsel i forkant eller ikke, avgjør altså ikke om en oppsigelse er saklig og dermed gyldig.

For deg som arbeidstaker kan det føles vanskelig og urettferdig å motta en skriftlig advarsel, og særlig i de tilfeller hvor man er uenig i den advarselen som er mottatt.

Det viktigste rådet vi kan gi i slike tilfeller er: protester!

Gi en skriftlig tilbakemelding på hvorfor du er uenig i advarselen. Forklar hvordan du opplevde situasjonen som dannet grunnlaget for advarselen, redegjør for hvorfor du er uenig og vær saklig og konkret. Be samtidig arbeidsgiver om å ta en ny vurdering av om det foreligger grunnlag for advarselen. Be også om at din tilbakemelding lagres sammen med advarselen i personalmappen dersom arbeidsgiver opprettholder advarselen etter din protest. Arbeidsgiver har som sagt styringsrett til å gi advarsel, selv om du er uenig, og da er det viktig at du har protestert om denne brukes mot deg på et senere tidspunkt. Eksempelvis i en oppsigelsesprosess.

Krifa bistår selvsagt våre medlemmer i situasjoner som dette og håper at nettopp du unngår å havne i en slik situasjon.

Søk