-Glad for å slippe streiketrusselen

Krifa etablerer lokallag for Skien Prosti:

-Glad for å slippe streiketrusselen

Sokneprest Lars Ivar Bratsberg i Porsgrunn menighet har aldri likt tanken på å bli tatt ut i streik. Samtidig ønsker han tryggheten det gir å være med i en fagforening.  

Medlemskap i Krifa ble svaret – nå har han startet eget lokallag.

-Frem til nå har jeg valgt å være uorganisert for å slippe å ha streiketrusselen hengende over meg, sier Bratsberg.

-Men dette endret seg da jeg oppdaget at Krifa er en fullverdig fagforening med tariffavtale, juridisk bistand og en rekke andre fordeler som arbeidstakerforening. Forskjellen er at Krifa ikke tar sine medlemmer ut i streik, men løser konflikter med andre virkemidler, forteller han.

-Som for veldig mange andre av mine prestekolleger, er ikke streik noe for meg. Jeg tror dette er noe mange kjenner på, sier den engasjerte soknepresten.

Etablerer lokallag

Etter at Krifa har inngått tariffavtale med Hovedorganisasjonen KA, lå alt til rette for å etablere et eget lokallag for Skien prosti. Dette sikrer at de lokale medlemmene får inngå som fullverdig lokal forhandlingspart i forbindelse med lønnsoppgjøret.

-Vi har allerede kommet godt i gang – og nå forsøker vi å informere om at Krifa er på banen overfor alle som hører inn under vårt tariffområde, sier Bratsberg.

-Jeg synes Krifa har fått til veldig mye den siste tiden – og opplever at vi er et profesjonelt og fullgodt alternativ til de mer tradisjonelle fagforeningene, sier han.

Oppfordrer flere

-For Krifa er det veldig positivt at vi nå har tariffavtale for ansatte i Den norske kirke, sier Christian Otto Ruge som er organisasjonsutvikler i Krifa.

Han legger til at Krifa ikke bare er for prestene, men for alle som ønsker seg et alternativ til de mer etablerte foreningene. Ruge gleder seg over å kunne å tilby Krifas trygghet, tjenester og verdigrunnlag til alle Den norske kirkes ansatte – uavhengig av utdannelse, fagområde arbeidsgiverlinje.

-Vi håper dette kan være til inspirasjon for andre som ønsker å etablere lokallag andre steder i landet. Da er det bare å ta kontakt med oss – så skal vi bistå med det praktiske, sier han.

Tariffavtalen med KA

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke regulerer lønns- og arbeidsvilkår, som bl.a. lønn/godtgjøringer, arbeidstid, avtalefestet ferie, lønn under sykdom/svangerskap mv. og pensjonsforhold for alle ansatte i Den norske kirke.

Les mer om tariffavtalen med Hovedorganisasjonen KA her

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com