En del stillinger defineres som særlig uavhengig. For disse stillingene gjelder som utgangspunkt ikke arbeidstidsreglene.At arbeidsmiljølovens alminnelige grense for arbeidstid tilsvarende 9 timer per dag og 40 timer per uke, ikke gjelder for denne stillingskategorien, er noe av det som har størst praktisk betydning. Det innebærer også at arbeidstaker ikke har rett til overtidsbetaling. Hva kjennetegner en særlig uavhengig stilling? Hvorvidt en stilling er ledende eller særlig uavhengig beror på en konkret vurdering, der formuleringen i arbeidsavtalen kun er et moment i

Det er fantastisk for oss i Krifa å følge Arbeidstilsynets fokus på hvordan et godt arbeidsmiljø øker motivasjon og trivsel, og videre reduserer sykefraværet.Det er viktig å heie på alt og alle som bidrar til å løfte arbeidslysten for norske arbeidstakere og nå applauderer vi Arbeidstilsynet for å gjøre nettopp dette. Krifa bruker mye ressurser på å undersøke og kartlegge hva som skaper god og bedre arbeidslyst, og det er gledelig å se andre gjøre det samme.Vår store undersøkelse "God

Det er viktig å stille forberedt til en lønnsforhandling. Vi i Krifa har noen tips til hvordan du bør gjøre det og hva du bør tenke over.

Krifa kartlegger gjerne arbeidslysten på din arbeidsplass, og bidrar med tiltak for å heve den. Les mer om dette her.

Representantskapet er Krifas høyeste myndighet og representantskapsmøte avholdes i Danmark hver andre år. Er du en av de inntil 5 representanter som ønsker å representere Krifa Norge i år? Årets møte skal etter planen avholdes i Danmark (Fredericia), fredag 28. mai. Krifa dekker da reise og opphold med beregnet avreise fra Oslo Lufthavn torsdag kveld og retur lørdag ettermiddag, men i år er det store muligheter for at møte blir hold digitalt for alle eller deler av deltakerne grunnet Covid19-pandemien.Som alltid vil

Møt vinneren av «månedens Krifa-medlem» i januar.Helle Kjørberg Siraj Helle er fra Danmark og bor i Oslo med mann og to sønner.Hvorfor valgte du Krifa som din fagforening? Jeg valgte Krifa aller mest fordi Krifas verdigrunnlag harmonerer med mitt eget - noe som er veldig viktig for meg.Hva betyr Krifa for deg? Jeg har kun benyttet meg av Krifa en gang i forbindelse med veiledning. Jeg fikk hjelp umiddelbart og følte meg veldig velkommen og ivaretatt av en veileder som både var hyggelig,

Uavhengig av stilling, yrke, utdannelse og politisk ståsted har du tilgang på våre beste rådgivere og jurister – ingen mellomledd eller begrensninger.

Mange arbeidstakere lurer på hvilke muligheter man har for å avvikle ferie når man er i oppsigelsestid. Her er en gjennomgang av reglene for avvikling av ferie i oppsigelsestid.

Søk