Det voldsomme snøværet som i disse dager inntar store deler av landet vårt, kan skape problemer for deg som arbeidstaker i å komme deg på jobb eller komme tidsnok. Hvem har ansvaret når det er ekstremvær som er grunnen? Arbeidstakers ansvar å komme seg på jobb Kraftig snøfall kan forhindre arbeidstakere fra å komme seg på jobb. Det er i utgangspunktet du som arbeidstaker som har ansvar for å komme deg på jobb til avtalt tid, og det er arbeidsgiver som avgjør

Nå får du bedre ansettelsesvern, dersom du jobber i et såkalt konsern. Dersom det for eksempel blir snakk om nedbemanning, står du fremover mye sterkere enn før.Stortinget har nylig vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2024. En vesentlig endring er utvidelsen av arbeidsgiveransvaret i konsernforhold. Disse endringene, spesielt aktuelle ved nedbemanning i konsern, har som formål å styrke konsernsansatte sine rettigheter. Nedenfor kan du lese mer om endringene som du som arbeidstaker bør være oppmerksom

Alle som står i jobb, har rett på skattefradrag for fagforeningskontingenten. Ikke glem å sjekke at du har fått med dette på selvangivelsen. Effekten av dette gjør medlemskapet ditt i Krifa både rimeligere og mer attraktivt.Som yrkesaktivt medlem av KRIFA har du rett på fradrag på fagforeningskontingenten på skattepliktig inntekt for ditt medlemskap hos KRIFA. Nedenfor forklarer vi reglene for fradrag på fagforeningskontingent. Om fradrag på fagforeningskontingent og hvem det gjelder for Fagforeningsfradrag innebærer at du kan trekke fra inntil et bestemt

Er du ansatt i en virksomhet med færre en fem ansatte, eller i en virksomhet med færre enn femti ansatte? Da kan de nye reglene fra 1. januar 2024 være relevant for deg. Alle arbeidsplasser skal ha et verneombud Hovedregelen er at det skal velges verneombud i alle virksomheter. Etter gjeldende regelverk kan det avtales annen ordning ved virksomhet med mindre enn ti arbeidstakere. Med lovendringen som trer i kraft fra 1. januar 2024, kan det avtales annen ordning ved virksomhet

Vi går snart inn i årets siste måned, og i forbindelse med årsskifte kan det være lurt å undersøke om du fortsatt har feriedager til gode.Har du kanskje noen feriedager du kan bruke i forbindelse med julefeiring, eller kanskje du planlegger en weekend-tur før julestria setter i gang?Som arbeidstaker har du krav på 25 virkedager ferie i året. For de som fyller 60 år i løpet av inneværende år har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra.Som hovedregel er

Inngår historisk avtale: f.v. Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge og Torgeir Kroken, direktør tjenester i Virke Krifa har inngått en historisk avtale med Virke som betyr at en rekke av våre medlemmer nå kan inngå tariffavtale. Avtalen åpner for lokale tariffavtaler med arbeidsgivere som er organisert i Virke. -Dette er en milepæl for Krifa Norge. Som arbeidstakerorganisasjon har vi nå tilrettelagt for at våre medlemmer kan inngå tariffavtale, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman. - Flere av våre medlemmer

Søk