Spar skatt – husk at du får fradrag for Krifa-kontingenten!

Alle som står i jobb, har rett på skattefradrag for fagforeningskontingenten. Ikke glem å sjekke at du har fått med dette på selvangivelsen. Effekten av dette gjør medlemskapet ditt i Krifa både rimeligere og mer attraktivt.

Som yrkesaktivt medlem av KRIFA har du rett på fradrag på fagforeningskontingenten på skattepliktig inntekt for ditt medlemskap hos KRIFA. Nedenfor forklarer vi reglene for fradrag på fagforeningskontingent.

Om fradrag på fagforeningskontingent og hvem det gjelder for

Fagforeningsfradrag innebærer at du kan trekke fra inntil et bestemt beløp i din skattepliktig inntekt for medlemskap i en fagforening.

Rett på fradrag på kontingenten gjelder for yrkesaktive medlemmer. Det innebærer at fradrag ikke gjelder for pensjonister eller studenter.

Retten til fradrag gjelder både når medlemskontingenten er betalt av deg selv, men også når kontingenten er trukket fra lønnen din og betalt inn av arbeidsgiver.

Satsene for fagforeningsfradrag

For inntektsåret 2023 får du fradrag på medlemskontingenten på inntil 7 700 kroner. Maksimalt fradrag gjelder uavhengig av antall medlemskap – det er altså ikke 7 700 kroner per medlemskap.

Slik fører du det i skattemeldingen

Hvis du betaler medlemskontingenten direkte til oss selv, tar vi oss av innrapporteringen til skattemyndighetene. Dette avhenger av at du har registrert ditt personnummer hos oss. Hvis du ikke har personnummeret ditt, må du selv føre kontingenten inn i skattemeldingen for å få skattetrekket.

Hvis medlemskontingenten trekkes, og betales inn, av din arbeidsgiver, er det arbeidsgiver som rapporterer det inn til skattemyndighetene.

I begge tilfeller skal beløpet være forhåndsutfylt i skattemeldingen din når du får den fra Skatteetaten – enklere blir det ikke.

NB: Husk å se over tallene i skattemeldingen før du sender den inn. Skulle fagforeningskontingenten din mangle, eller være ført feil, er det ditt ansvar å oppdage og korrigere det

Kilder:

Fagforeningsfradrag – Skatteetaten

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com