Ansettelse

Vi ønsker like rettigheter og god arbeidslyst for alle arbeidstakere. Krifa bistod nylig et medlem i en sak om midlertidig ansettelse. Ringvirkningene ble langt større enn vi først forventet.

Jobbsøking blir mer digital, og din generelle profil får større fokus enn kompetanse og erfaring.

Husk at du har mange rettigheter også som sommervikar og ekstrahjelp. Finn ut hvilke rettigheter du har før du slår deg til ro med at alt er i orden.

Når skal avtalen inngås? Hva skal arbeidsavtalen inneholde, og når er arbeidskontrakten ugyldig?

Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Den første tiden på en ny arbeidsplass bærer preg av at du er på bortebane, men det er kun til du har lært de nye oppgavene, kollegaer og stedet å kjenne. Her er syv gode råd til deg som snart skal bli kjent med en ny arbeidsplass.

En barnehageansatt hadde hatt midlertidig kontrakt i 3,5 år da han fikk vite dato for siste arbeidsdag. Krifas jurist fant at mannen hadde krav på fast ansettelse.

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Vet du hvordan man skriver en god CV er du ett skritt nærmere på veien mot drømmejobben. Med denne malen får du verdifulle tips til å skrive en god CV

Mange arbeidsledige tror de automatisk har rett til dagpenger fra NAV. I enkelte tilfeller må du vente inntil 12 uker før du har rett til dagpenger fra NAV.

Søk