Reglene for feriepenger ved permittering

Du får ikke automatisk feriepenger i sommer om du er permittert, og du får mindre feriepenger neste år om du er eller har vært permittert i 2020.

I år er det mange arbeidstakere som går inn i sommertiden med å være permittert fra sin stilling. Mange forventer kanskje å få utbetalt feriepenger som normalt i løpet av sommeren, men kan bli overrasket over at det ikke kommer noen feriepenger i juni eller juli.

Ferielovens utgangspunkt er at feriepenger skal utbetales i forbindelse med at ferien avvikles. Dette for å dekke opp for det lønnsbortfallet som ferie innebærer.

Som en praktisk løsning utbetaler de fleste arbeidsgivere feriepenger i en av sommermånedene, og arbeidstaker får ikke utbetalt ordinær lønn. Lønnstrekket får man så tilbake når ferien faktisk avvikles i form av at man får utbetalt ordinær lønn.

Du har imidlertid ikke et krav på å få feriepengene utbetalt i sommermånedene med mindre du har inngått særskilt avtale med arbeidsgiver om dette. Det er altså ferielovens utgangspunkt som gjelder.

For deg som er permittert betyr dette at du ikke har rett til å få utbetalt feriepenger før ferie faktisk avvikles. Under ferieavvikling har du ikke rett til dagpenger, men skal krysse av for ferie på meldekort som sende til NAV.

Det er ikke noe juridisk sett i veien for at arbeidsgiver velger å utbetale feriepenger i juni, også til de som er permittert, men dette innebærer at du verken får utbetalt lønn eller feriepenger under ferieavvikling.

Dersom du tar ut ferie under permitteringsperioden vil denne forlenges med antall dager du avvikler ferie.

Skulle din arbeidsgiver gå konkurs, har du krav på å få dekket utestående lønn og feriepenger av lønnsgarantifondet som administreres av NAV.

Feriepenger for 2021 vil for de som har vært permittert i 2020 dessverre bli redusert som følge av at du ikke opptjener feriepenger av dagpenger.

Krifa anbefaler deg å kontakte din arbeidsgiver for å få informasjon om hva som skjer med feriepengene i år dersom du er permittert.

Som medlem i Krifa hjelper vi deg selvsagt gjennom hele denne prosessen.

Søk