Ferie og feriepenger mot slutten av året

Overføring av ferie

Vi går snart inn i et nytt år, og i forbindelse med årsskifte kan det være lurt å undersøke om du fortsatt har feriedager til gode.

Har du kanskje noen feriedager du kan bruke i forbindelse med julefeiring, eller kanskje du planlegger en weekend-tur før julestria setter i gang?

Som arbeidstaker har du krav på 25 virkedager ferie i året. For de som fyller 60 år i løpet av inneværende år har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra.

Som hovedregel er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at du som arbeidstaker avvikler alle feriedager hvert kalenderår.

Dersom du har feriedager til gode i år, kan informasjonen nedenfor være nyttig for deg.

Som medlem av Krifa kan vi også veilede deg videre dersom din situasjon ikke omtales under.

Overføring av ferie – Har du flere feriedager til gode?

Du har som hovedregel rett til å benytte deg av alle feriedagene dine før året er over. Hvordan feriedagene fordeles utover året skal avtales med arbeidsgiver, men du har rett til å avvikle tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september. Av den gjenstående ferie, har du rett til å avvikle én uke sammenhengende.  

Unntaket fra hovedregelen om å ta ut 25 virkedager ferie er i de tilfellene du har startet i ny jobb etter 30.september. I disse tilfellene kan du kun kreve å avvikle seks virkedager ferie. Er det likevel slik at arbeidsgiver åpner for at du kan få avvikle mer ferie enn dette, er det selvsagt ikke noe i veien for at dere inngår en avtale om dette.

Ikke alle kan avvikle ferie før året er over:

En del arbeidsplasser har høysesong i månedene før årsskifte, og har som følge av dette vanskeligheter med å åpne for at arbeidstakere kan avvikle siste del ferien sin. Selv om det i utgangspunktet er arbeidsgivers ansvar å sørge for at du får avviklet ferien din, så kan ulike situasjoner gjøre at dette ikke lar seg gjennomføre i praksis. I disse tilfelle har du krav på å få overført feriedagene til neste år.

Du kan også inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om at du overfører inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende år.

Arbeidsgiver kan ikke lenger kjøpe ut ferien til de ansatte, og dette innebærer at de ikke kan tilby deg økonomisk kompensasjon som erstatning for manglende uttak av ferie. Alternativet er da å overføre ferien, eller å la deg avvikle ferie får året er forbi.

Ferie og oppsigelsestid:

Dersom du har valgt å si opp din stilling, er det de ordinære reglene for feriefastsettelse som gjelder. Altså er det arbeidsgiver som treffer en beslutning om når ferien skal avvikles. Er det likevel slik at året går mot slutten og du har utestående feriedager mens oppsigelsestiden løper, så har du krav på å få benytte deg av disse før utløpet av året.

Dersom arbeidsgiver har trukket deg for ferie du ikke har tatt eller får anledning til å ta før ansettelsesforholdet avsluttes, må du sørge for at du får tilbakebetalt disse pengene.

I de tilfellene der det er arbeidsgiver som har gått til oppsigelse, kan ikke arbeidsgiver uten ditt samtykke pålegge deg å ta ferie i oppsigelsestiden dersom du har oppsigelsestid under tre måneder. Dette gjelder selv om ferieavvikling er avtalt i forkant. Dersom du har oppsigelsestid tilsvarende tre måneder eller lengre, kan arbeidsgiver pålegge uttak av ferie

Feriepenger

Når det gjelder feriepenger er utgangspunktet at du skal få feriepenger da ferien avvikles. Dette er fordi det er feriepengene, og ikke vanlig lønn, som skal dekke for de dagene du har ferie fra jobben. Det er likevel veldig vanlig at arbeidsgiver betaler ut feriepenger i en fast måned, uavhengig av når ferien tas ut, og da er det viktig å huske på at du da har krav på lønn som vanlig når ferien faktisk benyttes.

Har du flere spørsmål knyttet til ferie, ferieavvikling eller feriepenger, kontakt Krifa på tlf.nr. 22720020 eller post@krifa.no

Søk