Feriepenger ved oppsigelse

Feriepenger ved oppsigelse

Utbetaling av feriepenger i forbindelse med oppsigelse: Utgangspunktet i Ferielovens § 11 3.ledd er at alle opptjente feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før fratreden.

Er det likevel slik at en del av feriepengene ikke lar seg beregne ved dette tidspunktet, så kan utbetalingen skje i forbindelse med det avsluttede lønnsoppgjøret.

Bestemmelsen gjelder uavhengig av om du selv har valgt å si opp, eller om det er arbeidsgiveren din som har sagt opp stillingen. Bestemmelsen gjelder også hvis arbeidsforholdet avsluttes på grunn av nådd pensjonsalder.

De utbetalte feriepengene:

Feriepengene som utbetales i forbindelse med oppsigelsen består både av opptjente feriepenger fra i fjor, og feriepenger som er opptjent i det inneværende året. For de feriepengene som er opptjent i inneværende år, vil det bli gjennomført et skattetrekk. Skattetrekket vil likevel bli justert ved neste skatteoppgjør, slik at fratrekket kommer deg til gode ved neste års beregning.

Særskilte avtaler om utbetaling av feriepenger ved oppsigelse:

Selv om Ferieloven som et utgangspunkt legger opp til at feriepengene skal utbetales ved siste lønningsdag/det avsluttende lønnsoppgjøret, er det mulig å inngå en avtale om at feriepengene utbetales på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel avtales at feriepengene holdes igjen til over nyttår, slik at arbeidstaker slipper det nevnte skattetrekket, eller så kan det avtales at feriepengene utbetales i juni, slik som normalt. Det kan være flere årsaker til at arbeidstaker ønsker utbetalingen gjennomført senere, og så lenge dette er i orden for arbeidsgiver oppstår det sjeldent problemer med dette.

Dersom partene blir enige om at feriepengene skal utbetales på en måte som avviker fra Ferielovens bestemmelser, så må dette særskilt avtales mellom partene. Dersom du inngår en særskilt avtale med arbeidsgiver, kan det gjerne utformes i en skriftlig avtale mellom dere.

Hvis du og din arbeidsgiver ikke blir enig om en annen løsning enn det Ferieloven legger opp til, så kan du ta utgangspunkt i at feriepengene vil utbetales i tråd med Ferielovens regler.

Tilbakebetaling av Lønnstrekk

I enkelte tilfeller er det slik at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i en fast måned. Hvis tilfelle er slik at du fratrer stillingen din etter dette, men før du har fått avviklet alle dine feriedager, må du sørge for at du får tilbakebetalt lønnstrekket som ble trukket den måneden feriepengene ble utbetalt.

Du vil ikke få betalt for ubrukte feriedager, men du har altså krav på å få tilbakebetalt det lønnstrekket som ble gjennomført i forbindelse med feriepengeutbetalingen.

Har du spørsmål eller trenger du mer hjelp med feriepenger? Ta kontakt på chat, e-postadressen vår post@krifa.no eller telefonnummeret 22 72 00 20. Du kan nå oss i våre åpningstider mandag-fredag fra klokken 9-15. 

 

Søk