Pappaperm – få mer ut av pappapermisjonen

Mammaperm og pappaperm på 1-2-3

I 2021 ble det født omtrent 56 000 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre, hvorav halvparten er fedre, som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen? Hvem snakker jeg med i NAV? 

Å få oversikt, finne en løsning og sette seg inn i regelverket kan virke som en uoverkommelig oppgave. Heldigvis finnes det informasjon og hjelp. Som medlem i Krifa hjelper vi deg hele veien.

Kort om pappapermisjon

Regelverket gir foreldrene rett til permisjon i til sammen 12 måneder. Permisjonen kan utvides utover perioden hvor man mottar foreldrepenger med inntil ett år ved hver fødsel. Da er likevel permisjonen ulønnet. Permisjon kan deles opp i mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon.

Fedrekvoten er på 15 uker, men ved uttak av 80 % foreldrepenger økes antall uker til 19. Hvis barnet deres er født før 2.august 2022 kan du tidligst ta ut kvoten din fra uke 7 etter fødselen. Er barnet derimot født 2.august 2022 eller senere, kan du velge å ta ut to uker av kvoten samtidig med mor. Dette skjer da normalt i perioden rundt barnets fødsel, men må brukes i tidsrommet av to uker før fødsel til seks uker etter. 

Merk likevel at de fleste har rett til to uker lønnet permisjon ved fødsel fra arbeidsgiveren sin. Er dette tilfelle for deg kan det økonomisk sett lønne seg å bruke alle 15 ukene etter at det har gått syv uker fra fødsel

Fellespermisjon er på 16 eller 18 uker (avhengig av om man velger at 100 eller 80 prosent dekkes i permisjonsperioden). Foreldrene bestemmer selv om fellesperioden skal skje felles, gradert utover en periode eller om den skal utsettes. 

Dersom far tar ut foreldrepenger fra fellesperioden stilles det aktivitetskrav til mor, som må godkjennes. 

Alle dager med foreldrepenger må være tatt ut før barnet fyller tre år.

Er du far, alene med omsorgen for barnet, får du hele foreldreperioden selv, med unntak av de tre ukene som er forbeholdt mor ved fødsel. Da har du ved et barn rett til 46 uker med 100% dekning, eller 56 uker ved 80 % uttak. 

Vilkår for og opptjening av foreldrepenger

Det er normalt tre vilkår som må være oppfylt for at du har rett på foreldrepenger

1.Du har hatt inntekt minst 6 av 10 siste månedene før du tar permisjon. Som inntekt regnes lønn fra arbeidsgiver, enkelte utbetalinger fra NAV, eller  ved førstegangstjeneste i forsvaret. 

2.Du har tjent minst 55 739 kroner i året

3.Du bor i Norge

 

Opptjening/beregning av foreldrepenger skjer frem til du begynner å motta foreldrepenger. Dette har den følge at dersom du ikke tidligere har opptjent rett til foreldrepenger når barnet blir født, så kan du utsette uttak av foreldrepengeperioden (pappapermisjon) slik at du får opparbeidet deg rett til å ta ut fedrekvoten. Opptjening kan altså skje etter barnets fødsel. 

Hvor mye får jeg i foreldrepenger og når må jeg søke?

Foreldrepenger skal dekke inntekten du vanligvis har, men er begrenset oppad til kr. 668 862 i året. Utbetalingen skal skje innen den 25 i hver måned. 

Ved å følge denne lenken kan du benytte en kalkulator som tar stilling til dine personlige tall slik at du får innsikt i hva du kan få utbetalt i foreldrepengeperioden.

Du må søke om uttak av foreldrepenger senest 3 måneder etter at du skal ta ut foreldrepenger for å være hjemme med barnet. Dersom du søker senere enn dette vil du få redusert antall dager tilsvarende forsinkelsen. 

Du kan søke før barnet er født, men du vil ikke få svar på søknaden før tidligst 4 uker før foreldrepengeperioden begynner. Dette henger sammen med at utbetalingen skal samsvare med de nyeste opplysningene om inntekten din. 

 

Søk