Arbeidsgiver betaler ikke ut lønn eller feriepenger, hva gjør du?

Arbeidsgiver betaler ikke ut lønn eller feriepenger, hva gjør du?

Arbeidstakere kan være uheldige og oppleve utfordringer med utbetaling av lønn og feriepenger. Det kan selvsagt ha skjedd en tilfeldig feil som blir rettet og alt går som normalt igjen. Krifa sin erfaring er imidlertid at manglende utbetaling dessverre er et tegn på alvorlig økonomiske problemer i virksomheten.

Det er viktig at du som arbeidstaker er rask til å følge opp manglende utbetaling. Send en mail umiddelbart og be om at utbetaling skjer. Arbeidsgiver bør kun gis et par dager til å utbetale.

Dersom utbetaling ikke skjer kan du som arbeidstaker starte en konkursprosess for å få din rettmessige utbetaling. Det kan for mange virke som et ekstremt virkemiddel, men dersom saken ender i konkurs kan du miste dekning fra NAV Lønnsgaranti dersom du ikke har fulgt opp overfor arbeidsgiver.

Dette er kort rekkefølgen i en konkursprosess:

  1. Send påkrav.
  2. Send konkursvarsel i to eksemplarler, som så forkynnes for arbeidsgiver gjennom et såkalt hovedstevnevitne. Dette koster 575 kroner.
  3. Send konkursbegjæring.
  4. Rettsmøte gjennomføres, hvor det avgjøres om konkurs skal åpnes eller ikke.
  5. Ved konkursåpning: Du kan melde ditt lønnskrav i lønnsgarantiordningen (legg inn følgende link i ordet lønnsgarantiordningen: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/lonnsgarantiordningen2)

 

Det er helt avgjørende å overholde tidsfrister og ordlyd i punktene ovenfor, uten at jeg går nærmere inn på det her.

Det kan fremstå komplisert og utfordrende å skulle starte en slik prosess når du kanskje selv får økonomiske bekymringer som følge av at arbeidsgiver ikke har betalt lønn/feriepenger. Ta derfor kontakt med oss i Krifa om du opplever denne utfordringen – vi hjelper deg gjerne!

Søk