Nå øker satsene for minstelønn i flere bransjer

Fra 1. juli 2021 øker satsene for minstelønn innen flere bransjer!

Her kan du sjekke de nye satsene for minstelønn innen din bransje:

 • Bygg
 • Renhold
 • Overnatting, servering og catering
 • Skips- og verftsindustrien
 • Jordbruk og gartnerier
 • Fiskeindustribedrifter
 • Elektro
 • Godstransport på vei
 • Persontransport med turbil

Satser for minstelønn i byggebransjen

Minstelønn per time for byggebransjen:
 • For faglærte: 220,00 kr
  [tidligere: 209,70 kr – 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr
  [tidligere: 188,40 kr – 01.06.2019–30.06.2021]
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr
  [tidligere: 196,50 kr – 01.06.2019–30.06.2021]
 • For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr
  [tidligere: 126,50 kr – 01.06.2019–30.06.2021]
Overtidstillegg for arbeidere i byggebransjen

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om overtid gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på minst 40 % av timesatsen.

Arbeidstøy

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

Da bør du sjekke ut linken til Arbeidstilsynet og sjekke de nye satsene for minstelønn!

Satser for minstelønn for renholdere

Minstelønn per time for renholdere
 • Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 196,04 kr.
  [tidligere: 187,66 kr – 01.06.2019–30.06.2021]
 • Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 146,27 kr.
  [tidligere: 139,62 kr – 01.06.2019–30.06.2021]
Overtid/tillegg

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kr per time.
[tidligere: 26 kr – 01.06.2019–30.06.2021]

Arbeidstøy

Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.

Kontakt Krifa dersom arbeidsgiver ikke betaler deg i henhold til satsene, vi hjelper deg gjerne!

 

 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com