Sjekkliste til skattemeldingen

Sjekkliste til skattemeldingen

Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld siste inntektsår.

Du må selv sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere 30. april.

Når du har levert, behandler Skatteetaten opplysningene og utarbeider et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt inn for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for mye skatt, får du utbetalt det du har betalt for mye. Dersom det er betalt for lite skatt, må du betale det du skylder.

En enkel sjekkliste til skattemeldingen:

  1. Sjekk opplysningene

Arbeidsgiveren din skal hver måned sende deg dokumentasjon på lønnen du har fått utbetalt og hvor mye skatt som er blitt trukket. Arbeidsgiveren din skal også hver januar sende deg en samleoppgave over lønnsutbetalinger og skattetrekk det foregående året, kalt årsoppgave. Når du får skattemeldingen, sjekker du opplysningene i den opp mot denne dokumentasjonen.
På samme måte må du sjekke samtlige årsoppgaver du mottar opp mot skattemeldingen.

  1. Sjekk om du har rett til fradrag

Du kan ha krav på å trekke fra diverse utgifter i den skattepliktige inntekten din. Disse kalles fradrag, og mange må du selv legge dem inn i selvangivelsen. Se oversikt over hvilke fradrag du kan ha rett på. HUSK AT DU FÅR SKATTEFRADRAG FOR INNBETALT KONTINGENT FOR DITT MELDEMSKAP I KRIFA ?

  1. Fyll ut tilleggsopplysninger

Dersom du er utenlandsk arbeidstaker og har arbeidet for et utenlandsk selskap i Norge, eller har arbeidet for et norsk eller utenlandsk selskap på norsk kontinentalsokkel, bør du fylle ut postene under 1.5.5 i selvangivelsen din. Dette er viktig for at du skal få et korrekt skatteoppgjør.

  1. Sjekk at adressen din er riktig

Dette er viktig for at du skal motta skattemeldingen og få kontrollert at opplysningene om deg stemmer.

  1. Registrer bankkontoen din.

Fyll inn bankkonto for utbetaling av eventuell til gode skatt.

Mer informasjon om hvordan du fyller ut selvangivelsen

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com